Co produkuje cały tlen na Ziemi?Mało znanym faktem jest to, że my ludzie produkujemy około 2,5 miliarda ton tlenu każdego roku. To może wydawać się dużo, ale w rzeczywistości jest to tylko niewielki ułamek ilości tlenu na Ziemi. W rzeczywistości na naszej planecie znajduje się około 337 000 miliardów ton tlenu. Przy tak obfitych zasobach tego wysoce reaktywnego pierwiastka, skąd pochodzi cały tlen? Odpowiedź brzmi: większość tlenu na Ziemi pochodzi z roślin poprzez fotosyntezę. Jednak rośliny nie wytwarzają całego tlenu, który uwalniają, lecz łączą się z dwutlenkiem węgla i światłem słonecznym, aby go wyprodukować. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak rośliny wytwarzają tak dużo tego gazu, czytaj dalej...

Jak w wyniku fotosyntezy powstaje tlen?

Fotosynteza to reakcja chemiczna, która zachodzi, gdy pewne organizmy, takie jak rośliny, algi i bakterie, wykorzystują światło słoneczne do produkcji żywności i tlenu. Kiedy światło uderza w liście rośliny, pobudza znajdujące się w nich cząsteczki chlorofilu, które z kolei uruchamiają łańcuch reakcji chemicznych kończących się wytworzeniem glukozy i tlenu. Ponieważ rośliny nie mogą wykorzystać tlenu, który produkują, jest on uwalniany do atmosfery.

  • Fotosynteza to proces, w którym rośliny, algi i niektóre rodzaje bakterii tworzą glukozę z dwutlenku węgla i wody, uwalniając tlen jako produkt uboczny.
  • Fotosynteza jest wykorzystywana przez większość roślin, jak również niektóre bakterie i jednokomórkowe organizmy zwane niebiesko-zielonymi algami.

Te rośliny i mikroorganizmy wytwarzają swój własny pokarm z dwutlenku węgla i wody. Do wytwarzania pokarmu wykorzystują energię słoneczną. Fotosynteza wymaga dwóch elementów - światła słonecznego i dwutlenku węgla (CO2). Roślina lub drzewo pobiera CO2 przez swoje liście. CO2 dostaje się do liści przez maleńkie otwory zwane stomata. Następnie wędruje do chloroplastów, gdzie łączy się z wodą w procesie zwanym fotosyntezą.

Dlaczego rośliny zużywają dwutlenek węgla?

Podczas fotosyntezy rośliny wykorzystują dwutlenek węgla do produkcji żywności. W wyniku tej reakcji powstaje tlen jako produkt uboczny. Dwutlenek węgla, który rośliny zużywają, jest obecny w powietrzu i glebie. Chociaż dwutlenek węgla jest niezbędnym składnikiem odżywczym dla fotosyntezy, nadmiar tego gazu jest szkodliwy dla roślin, ponieważ zmniejsza ich zdolność do wzrostu. Gdy rośliny wykorzystują dwutlenek węgla z powietrza, w ich liściach wytwarzany jest tlen. Jednak rośliny nie zużywają całego dwutlenku węgla, który produkują, ale łączą się z nim i uwalniają jako tlen do atmosfery. Gdyby wszystkie rośliny na Ziemi istniały od początku czasu, w atmosferze byłoby około 2300 miliardów ton węgla i około 2300 miliardów ton tlenu. To zmiana zaledwie 700 miliardów ton węgla (ze wszystkich roślin, które kiedykolwiek rosły na Ziemi) i 700 miliardów ton tlenu.