Jak skutecznie delegować zadania pracownikom magazynowym?Sprawna współpraca pracowników magazynowych i kadry zarządzającej to podstawa efektywności działań firmy. Pozwala uniknąć błędów wynikających z czynnika ludzkiego, znacznie przyśpieszyć, a nawet automatyzować pewne procesy. Skuteczne delegowanie zadań pracowników magazynowych może być jednak wyzwaniem. Poznaj najważniejsze zasady sprawnie funkcjonującego magazynu.

Delegowanie zadbaj a wydawanie poleceń

Nowoczesne podejście do pracownika zakłada partnerstwo, a nie sztywną hierarchię i relacje pracownik-przełożony, kojarzoną z protekcjonalnym podejściem, a nawet wyższością. Model płaskiej hierarchii od dawna już funkcjonuje i sprawdza się w krajach skandynawskich.

Przede wszystkim należy odróżnić podjęcie delegowania zadań od wydawania poleceń. Pierwsze zakłada, że managerowie mają do swoich pracowników zaufanie. Dzielą się z nimi uprawnieniami oraz odpowiedzialnością za rzetelne wykonanie zadania. Gdy pracownik magazynowy ma prawo do podejmowania własnych decyzji, jest bardziej zaangażowany w cały proces. Tym samym do pewnego stopnia zwalnia z odpowiedzialności managera. Wydawanie poleceń zwiększa ryzyko sytuacji, w której pracownik jakichś kwestii nie zrozumie i wykona zadanie błędnie. Takie podejście do magazynierów osłabia ich motywację i nie sprzyja budowaniu poczucia samodzielności.

Przestrzeń do wykonywania zadań

Realizacja powierzonych czynności okazuje się łatwiejsza, jeśli pracownik ma do dyspozycji odpowiednie narzędzia i przestrzeń. O tym warto pomyśleć już na etapie poszukiwania magazynu do wynajęcia. Obiekty wysokiej klasy zostały wyposażone m.in. w systemy wentylacyjne, grzewcze i przeciwpożarowe, automatyczne bramy i parkingi pracowników. Wysokość takich magazynów odpowiada potrzebom firmy – czym jest większa, tym łatwiejsze okazuje się m.in. operowanie wózkiem widłowym. Na stronie Panattoni znajdziesz magazyny do wynajęcia w całej Polsce, w tym w województwie kujawsko-pomorskim: https://panattonieurope.com/pl-pl/znajdz-nieruchomosc?region=kuyavian-pomeranian.

Jakich zadań nie należy delegować?

Delegowanie zadań powinno spełniać swój cel – w przypadku pracowników magazynowych jest to efektywna realizacja dostaw i wydań, dbanie o towar i materiały, pilnowanie zgodności i ochrona powierzonych elementów, a także inne zadania ściśle odpowiadające zakresowi obowiązków. Manager nie powinien delegować zadań, które do tego zakresu nie należą, tylko dlatego, że np. nie chce mu się ich samemu wykonywać, ponieważ uważa je za błahe. Przerwanie pracy w celu np. dowiezienia dokumentów księgowemu, może zdezorganizować cały zespół. Zadania delegowane pracownikom magazynowy powinny być cykliczne, związane z konkretnymi projektami.

O czym jeszcze pamiętać podczas delegowania zadań? Przede wszystkim o tym, by zrobić to niezwłocznie – dzięki temu pracownicy będą mieli maksymalną ilość czasu na ich realizację. Niezbędne w efektywnej komunikacji są też szacunek i jasny przekaz. To podstawy skutecznego delegowania zadań pracownikom magazynowym.