OtokoClub - Lista Wywiadów

Historia - lista

new Wywiad z prof. Witoldem Modzelewskim o polskim udziale w rewolucji bolszewickiej

Witold Modzelewski Jestem profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i prezesem Instytutu Studiów...
Oglądaj


new Wywiad z prof. Antonim Dudkiem o rządach Władysława Gomułki

Oglądaj


new Wywiad z dr hab. Urszulą Kosińską o przyczynach końca I Rzeczypospolitej

Oglądaj


Wywiad z dr Pawłem Sasanką o wydarzeniach czerwcowych z 1976 r.

Oglądaj


Wywiad z dr Jerzym Łazorem o stosunkach polsko-palestyńskich w okresie II RP

Oglądaj


Wywiad z dr Pawłem Sasanką o październiku '56

Oglądaj


Wywiad z dr Janem Olaszkiem o Marcu '68

Oglądaj


Wywiad z dr Janem Olaszkiem o podziemnych wydawnictwach w czasach PRL

Oglądaj


Wywiad z prof. Andrzejem Chojnowskim o ocenie moralnej Józefa Piłsudskiego

Oglądaj


Wywiad z prof. Andrzejem Chojnowskim o Józefie Piłsudskim

Oglądaj