OtokoClub - Lista Wywiadów

Historia - lista

new Wywiad z prof. Przemysławem Urbańczykiem o Bolesławie Chrobrym

Oglądaj


new Wywiad z prof. Przemysławem Urbańczykiem o Mieszku I

Oglądaj


new Wywiad z prof. Jarosławem Czubatym o wojnach Księstwa Warszawskiego

Oglądaj


new Wywiad z prof. Jarosławem Czubatym o powstaniu Księstwa Warszawskiego 1807-1815

Oglądaj


Wywiad z dr Wiktorem Marcem o rewolucji 1905 r. na ziemiach polskich

Oglądaj


Wywiad z prof. Antonim Dudkiem o dekadzie Edwarda Gierka

Antoni Dudek Jestem profesorem zwyczajnym w Katedrze Instytucji i Zachowań Politycznych, Zakładu Instytucji, Aktorów...
Oglądaj


Wywiad z prof. Witoldem Modzelewskim o polskim udziale w rewolucji bolszewickiej

Witold Modzelewski Jestem profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i prezesem Instytutu Studiów...
Oglądaj


Wywiad z prof. Antonim Dudkiem o rządach Władysława Gomułki

Antoni Dudek Jestem profesorem zwyczajnym w Katedrze Instytucji i Zachowań Politycznych, Zakładu Instytucji, Aktorów...
Oglądaj


Wywiad z dr hab. Urszulą Kosińską o przyczynach końca I Rzeczypospolitej

Oglądaj


Wywiad z dr Pawłem Sasanką o wydarzeniach czerwcowych z 1976 r.

Oglądaj