Redakcja: Czy możliwy jest scenariusz realizacji koncepcji Międzymorza?

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Koncepcja „Międzymorza” pojawiła się za sprawą m.in. wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy. Polega ona na sojuszu państw między Morzem Czarnym, Adriatykiem a Bałtykiem.

Osobiście uważam, że jest to teoria utopijna, możliwa do zrealizowania dawniej, kiedy dynastia Jagiellonów rządziła tą częścią Europy. Jagiellonowie byli nie tylko władcami Polski i Litwy, ale przez pewien czas także Czech i Węgier.

Koncepcja powrotu Europy Środkowej, czyli dawnej monarchii habsburskiej bazuje w dużym stopniu na sentymentach. Niezależnie jednak, czy będziemy odwoływać się do Jagiellonów, Habsburgów czy innej epoki, trzeba wyraźnie powiedzieć, że obecny układ w tej części Europy jest tak wymieszany i wielokrotnie przewrócony do góry nogami, że koncepcja Międzymorza nie wydaje się realna.

Tym bardziej, że niektórzy prawicowi politycy sugerują, iż Polska miałaby wręcz odgrywać w niej rolę lidera. Trzeba pamiętać, że na Litwie istnieją silne antagonizmy i nastroje antypolskie. Nie wyobrażam sobie, aby ktoś z Warszawy mógł decydować o tym co Litwa może robić, a czego nie.

Mamy bardzo silne tendencje nacjonalistyczne na Ukrainie, gdzie ruch banderowski, proniemiecki, mocno ciąży do Berlina, a nie do Warszawy.

Z kolei na Białorusi zauważalna jest tendencja prorosyjska i sentymenty do komunizmu.

Przywódctwo Polski nie ma więc szans na realizację.

Oczywiście trzeba wspierać sąsiednie narody i pomagać im, choćby w ramach Grupy Wyszechradzkiej, współpracować, ale też wyraźnie bronić swoich interesów. Nie może być tak, że poświęca się na przykład pewne sprawy dla dobrych relacji z Ukrainą, bądź z Niemcami. Myślę, że Polska powinna szukać sojuszników w Unii Europejskiej nawet, jeżeli ma niechętny stosunek do usiłujących dominować Niemców.

Ważne jest bronienie własnych interesów gospodarczych i kulturowych przy jednoczesnym szukaniu tego, co wspólne.

Międzymorze lub hasło „odbudujmy Polskę Jagiellonów” brzmią jednak według mnie nierealnie.

Obejrzyj cały wywiad.