Tag Polska - lista artykułów

Rozmowa z dr Dorotą Dukwicz o Stanisławie Auguście Poniatowskim (do I rozbioru Polski)

Redakcja: Jak wyglądały rządy Stanisława Augusta do momentu I rozbioru Polski?Dr Dorota Dukwicz: Stanisław August objął władzę w 1764 r. jako drugi król w dziejach Rzeczypospolitej wyznaczony do rządzenia przez Rosję. Pierwszym był jego poprzednik August III, po którego śmierci stało się już jasne, że to Rosja będzie decydowała o obsadzie polskiego tronu i tak się w rzeczywistości stało. Katarzyna wybrała na władcę stosunkowo...
Czytaj więcej

Rozmowa z prof. Stefanem Ciarą o Henryku Walezym

Redakcja: W jaki sposób Henryk Walezy objął tron w Polsce? Co zawierały artykuły henrykowskie?Prof. Stefan Ciara: Si non iurabis, non regnabis. Jeżeli nie przysięgniesz, nie będziesz panował. Te słowa, do elekta Henryka Walezego, wypowiedział we wrześniu 1573 r. hetman Jan Zborowski w katedrze Notre-Dame w Paryżu. O jaką przysięgę chodziło i dlaczego w ten sposób wysoki dygnitarz Rzeczypospolitej zwrócił się do nowo obranego króla?Na...
Czytaj więcej

Rozmowa z dr Przemysławem Gawronem o Zygmuncie III Wazie część 2

Redakcja: Co działo się w późniejszych latach panowania Zygmunta III Wazy?Dr Przemysław Gawron: Trzeci poważny konflikt, w jakim brał udział Zygmunt III, to konflikt z Turcją, gdzie doszło do całego szeregu zdarzeń. Po pierwsze polityka w księstwach naddunajskich, prowadzona przez Zamoyskiego, zakończyła się sukcesem, ponieważ Turcja była uwikłana w wojnę z Habsburgami. Po jej zakończeniu niemal od razu stało się widoczne, jak...
Czytaj więcej

Rozmowa z dr Przemysławem Gawronem o Zygmuncie III Wazie

Redakcja: Jak wyglądały początki rządów Zygmunta III Wazy?Dr Przemysław Gawron: Zygmunt III został wybrany na króla polski w sierpniu 1587 r. Elekcja była podwójna, ponieważ równocześnie wskazano również Maksymiliana Habsburga. Wybór swój królewicz szwedzki zawdzięczał z jednej strony wysiłkom ciotki Anny Jagiellonki, z drugiej zaś Jana Zamoyskiego.Należy pamiętać, że Zamoyski popierał Zygmunta z przymusu, ponieważ sam...
Czytaj więcej

Rozmowa z dr hab. Piotrem Szlantą o Akcie 5 listopada

Redakcja: Czym był akt 5 listopada i w jakich okolicznościach został ogłoszony?Dr hab. Piotr Szlanta: Akt 5 listopada 1916 r. stanowił ważne wydarzenie w procesie umiędzynarodowienia sprawy polskiej. Do czasu wybuchu I wojny światowej latem 1914 r., nazwanej wówczas wielką, kiedy jeszcze nikt nawet nie przypuszczał, że może dojść do drugiej, sprawa ta była przez mocarstwa zaborcze uznawana za kwestię wewnętrzną. Prusy, Austro-Węgry...
Czytaj więcej

Czy dogmatyka Konstytucji jest nadrzędną wykładnią jej przepisów?

Witold Modzelewski Jestem profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i prezesem Instytutu Studiów...
Stając w obronie dotychczasowego składu tego sądu, a zwłaszcza jego obecnej Pierwszej Prezes, opozycja występuje ponoć w obronie jego niezawisłości, co jest mało wiarygodne, bo opozycja parlamentarna jest w par excellence w trójpodziale częścią władzy ustawodawczej (zasiada w parlamencie) i – podobnie jak większość parlamentarna – chce tym samym mieć wpływ na personalia władzy sądowniczej. Dla większości obywateli jest to...
Czytaj więcej

Rozmowa z dr Zbigniewem Hundertem o Michale Korybucie Wiśniowieckim

Redakcja: Jakim władcą był Michał Korybut Wiśniowiecki?Dr Zbigniew Hundert: Michał Korybut Wiśniowiecki był synem Jeremiego Wiśniowieckiego, jednej z najlepiej rozpoznawalnych osób w Rzeczypospolitej połowy XVII w. oraz księżnej Gryzeldy z Zamoyskich Wiśniowieckiej, wnuczki słynnego kanclerza i hetmana wielkiego Jana Zamoyskiego. Pochodził z rodu wywodzonego od Jagiellonów, wiązano go również z Rurykowiczami, a nawet Paleologami....
Czytaj więcej

Rozmowa z dr hab. Konradem Bobiatyńskim o Janie III Sobieskim (po elekcji)

Redakcja: Jaką politykę Jan III Sobieski prowadził po swojej elekcji?Dr hab. Konrad Bobiatyński: Sobieski po elekcji odziedziczył po swoim poprzedniku niezwykle trudną i skomplikowaną sytuację międzynarodową w Rzeczypospolitej. Rozpoczęta w 1672 r. wojna z Turkami nie skończyła się po bitwie pod Chocimiem. Stan wojskowości Rzeczypospolitej wykluczał podjęcie żmudnych działań oblężniczych, których celem byłoby odzyskanie Kamieńca...
Czytaj więcej

Rozmowa z dr hab. Konradem Bobiatyńskim o Janie III Sobieskim (przed elekcją)

Redakcja: W jakich wydarzeniach Jan Sobieski brał udział przed swoją elekcją? Dr hab. Konrad Bobiatyński: Jan Sobieski był potomkiem znanego rodu z województwa ruskiego. Swoją działalność publiczną rozpoczął w wieku 20 lat po powrocie z podróży zagranicznej w 1649 r., kiedy wstąpił do armii koronnej i jako rotmistrz chorągwi wziął udział w kampanii zborowskiej przeciwko kozakom. Sobieski brał udział w praktycznie wszystkich...
Czytaj więcej

Rozmowa z Michałem Janikiem o losach polskich jeńców z okresu I wojny światowej

Redakcja: Czemu historie polskich jeńców z okresu I wojny światowej są dziś tak mało znane?Michał Janik: Losy „Wielkiej Wojny” w Polsce przez wiele lat stanowiły historię zapomnianą, przesłoniętą przez wydarzenia II wojny światowej. Tym, co pamiętano najlepiej były losy legionistów, dzieje tych żołnierzy, którzy walczyli o niepodległość w szeregach polskich oddziałów narodowych. Tymczasem większość Polaków służyła...
Czytaj więcej