Patrząc na historię Polski i na większość rządzących można powiedzieć, że kłótliwi byli, pazerni na zaszczyty i sprzedajni. Oczywiście nie o wszystkich tak powiedzieć można, ale też dużo straciliśmy jako kraj z powodu nieodpowiedzialnych rządów, przekrętów, waśni, swarów, kupczenia, stawiania na pierwszym miejscu własnych interesów, a nie Ojczyzny.Konstytucja uchwalona w 1791 r. została już zniweczona w połowie 1792...