OtokoClub - Lista tematów

Tag Deregulacja - Lista Publikacji:

Artykuły:

Polityka społeczna a zdrowy rozsądek

Pewnie pamiętacie obiecanki cacanki Komorowskiego i Dudy liczone w miliardach złotych. Strach pomyśleć jaki przelicznik należy będzie przyjąć w przypadku posłów i senatorów w stosunku do pierwszego “wyścigu”. I pewnie znowu jak stado ogłupionych orangutanów społeczeństwo rzuci się do głosowania na tych co “dadzą”, a nie tych co zaczną likwidować bezkresne morze biurokracji. Być może niektórzy nie wiedzą jak idiotycznie...
Czytaj więcej

O ujednoliceniu zawodu radcy prawnego i adwokata

Andrzej Krawczyk Radca prawny od 2000 r., ukończył studia podyplomowe (prawo europejskie) na Uniwersytecie Warszawskim,...
Moim zdaniem, kwestia wspomnianej unifikacji (a więc również zmniejszenia ilości) stanowi ciekawszy, acz trochę zapomniany temat, który wiele lat temu rozpalał emocje przedstawicieli obydwu korporacji. Chciałbym również zastrzec, że celem niniejszego artykułu nie jest historyczne przedstawienie dyskusji w przedmiotowej sprawie, ani szczegółowe omówienie zakresu działania, czy obowiązków przedstawicieli obydwu zawodów, tylko krótka...
Czytaj więcej

Wpisy:

Jak zmienić represyjny podatek dochodowy i rozruszać gospodarkę?

Rafał Wójcik snuj na dorobku Leniwy snuj na dorobku - określenie zaczerpnięte od prof. W. Modzelewskiego, który tak określa faceta...
Co mam na myśli?W świetle prawa podatkowego praca przedsiębiorców jest bezwartościowa i nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.Art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350, tekst jednolity) mówi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów „wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej...
Czytaj więcej

Podwójny obowiązek składania sprawozdania finansowego

Rafał Wójcik snuj na dorobku Leniwy snuj na dorobku - określenie zaczerpnięte od prof. W. Modzelewskiego, który tak określa faceta...
Podwójny absurd Roczne sprawozdanie finansowe musi być złożone do krajowego rejestru sądowego (KRS) oraz urzędu skarbowego (US). Czyli ten sam dokument przedsiębiorcy przekazują dwóm różnym organom. Dla mnie to kompletnie niezrozumiałe. Przekazanie sprawozdania finansowego do US nie wiąże się z koniecznością wypełniania żadnych formularzy, w praktyce sprawozdanie przekazuje się pocztą za potwierdzeniem nadania. W celu złożenia...
Czytaj więcej

Wywiady:

Przesłane zdjęcia i filmy:

Było sobie drzewo

Rafał Wójcik snuj na dorobku Leniwy snuj na dorobku - określenie zaczerpnięte od prof. W. Modzelewskiego, który tak określa faceta...
Czytaj więcej

Wątki: