OtokoClub - Lista Wywiadów

Historia - lista

Wywiad z prof. Antonim Dudkiem o dekadzie Edwarda Gierka

Antoni Dudek Jestem profesorem zwyczajnym w Katedrze Instytucji i Zachowań Politycznych, Zakładu Instytucji, Aktorów...
Oglądaj


Wywiad z prof. Witoldem Modzelewskim o polskim udziale w rewolucji bolszewickiej

Witold Modzelewski Jestem profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i prezesem Instytutu Studiów...
Oglądaj


Wywiad z prof. Antonim Dudkiem o rządach Władysława Gomułki

Antoni Dudek Jestem profesorem zwyczajnym w Katedrze Instytucji i Zachowań Politycznych, Zakładu Instytucji, Aktorów...
Oglądaj


Wywiad z dr hab. Urszulą Kosińską o przyczynach końca I Rzeczypospolitej

Oglądaj


Wywiad z dr Pawłem Sasanką o wydarzeniach czerwcowych z 1976 r.

Oglądaj


Wywiad z dr Jerzym Łazorem o stosunkach polsko-palestyńskich w okresie II RP

Oglądaj


Wywiad z dr Pawłem Sasanką o Październiku '56

Oglądaj


Wywiad z dr Janem Olaszkiem o Marcu '68

Oglądaj


Wywiad z dr Janem Olaszkiem o podziemnych wydawnictwach w czasach PRL

Oglądaj


Wywiad z prof. Andrzejem Chojnowskim o ocenie moralnej Józefa Piłsudskiego

Oglądaj