OtokoClub - Pokaż komentarz

Wywiad z dr Zbigniewem Hundertem o wojnach Rzeczpospolitej...

Oglądaj
 
  • Type

    Janusz Andrzej Zymonik

    13.10.2017 @ 10.40

    Pytanie zasadnicze: na ile decyzja o podjęciu odsieczy Wiednia była podyktowana racją stanu Rzeczpospolitej, a na ile aspektem religijnym. Wydaje się, że współcześnie nie doceniamy czynnika religijnego, jako motywatora ówczesnych działań politycznych i militarnych. Gdyby zignorować ten czynnik, to moim zdaniem naturalnym sojusznikiem Rzeczpospolitej w XVII w. powinna być Szwecja oraz Imperium Otomańskie. I zapewne tak właśnie by było, gdyby w XVI w. zwyciężyła u nas Reformacja. Mając w tej konfiguracji jeszcze Francję, która tradycyjnie sprzyjała i Szwedom i Turkom można powiedzieć, że Europa Środkowa stałaby się o wiele bardziej stabilniejsza, a Moskwa nie miałaby szans na jakąkolwiek agresję zarówno przeciwko Turcji jak i Rzeczpospolitej. Nie byłoby potopu szwedzkiego i układów welawsko-bydgoskich, a Habsburgowie zostaliby całkowicie zmarginalizowani. Pytanie tylko, na ile Turcja byłaby w stanie zaakceptować taki stan rzeczy i ograniczyć swoje apetyty terytorialno - misyjne. No, ale dalsza dyskusja jest bezprzedmiotowa, bo Reformacja została u nas zduszona i historia potoczyła się inaczej. Więcej...