OtokoClub - Lista tematów - Top 30 - Najczęściej czytane

Top 30 - Najczęsiej czytane

Czy można matce kazać urodzić śmiertelnie chore dziecko?

Jerzy Kopania nauczyciel akademicki Jerzy Marian Kopania, profesor zwyczajny Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; Wydział Sztuki Lalkarskiej z siedzibą w Białymstoku....
Pytanie postawione przez Redakcję portalu OtokoClub dotyczy kwestii szczegółowej mieszczącej się w szerszym kontekście problemu moralnej dopuszczalności aborcji. Dlatego uzasadnienie odpowiedzi bądź pozytywnej, bądź negatywnej musi być przeprowadzone jako wnioskowanie wychodzące od tezy będącej odpowiedzią na pytanie podstawowe w kręgu wszelkich rozważań o aborcji, mianowicie: czy ludzki zarodek dopiero w jakimś momencie swego...
Czytaj więcej

Krótkie spojrzenie na sytuację kobiety w Islamie

Witold Psurek kapłan archidiecezji katowickiej, nauczyciel Nauczyciel akademicki na ATH w Bielsku-Białej w latach 2006-2009, kapelan szpitalny i więziennictwa w latach 2000-2006. Obecnie duszpasterz i katecheta...
Żaden temat nie wzbudza obecnie większej kontrowersji niż problem kobiet w islamie. Wydawałoby się, że religijny nakaz noszenia chust przez muzułmanki w naszym kręgu kulturowym jest formą dyskryminacji społecznej, jednak sprzeciw, jaki wywołał ten przepis ukazuje nam zupełnie inny sposób rozumienia tego zwyczaju.Islam jednak stawia te sprawy w zupełnie innym świetle. Istnieje powszechne przekonanie, że islam szykanuje i dyskryminuje...
Czytaj więcej

Czy szczepienia są w ogóle potrzebne?

Józef Słonecki Bioenergoterapeuta Autor licznych książek o zdrowiu. Nie o leczeniu chorób, tylko właśnie o zdrowiu, które jest jedynym lekarstwem na wszelkie choroby. Więcej o tym...
W tym wypadku złem jest w ogóle szczepienie zwane profilaktycznym, które jest w istocie dokonywaniem zabiegów medycznych na ludziach zdrowych. W jakim celu? Cel jest kuriozalny – nabycie odporności sztucznej, która ma być rzekomo lepsza od odporności naturalnej. W normalnych warunkach ową odporność nabywa się w okresie dorastania poprzez kontakt systemu odpornościowego z tzw. czynnikiem zakaźnym, czyli wirusem bądź bakterią. Jaką...
Czytaj więcej

Dlaczego Polacy potrzebują gruntownej dekomunizacji?

System komunistyczny był systemem obcym dla Polski i Polaków. W dużym stopniu właśnie obcy, ludzie spoza kraju nie mający nic wspól­nego z polską tradycją, i ich krajowi kolaboranci, odpowiedzialni są za ko­munizm i rezultaty jego istnienia. Ale jest to niepełne spojrzenie na naj­nowszą historię społeczeństwa polskiego. Warto więc zastanowić się jaki wpływ miał komunizm na Polaków; a przede wszystkim na dzieci i wnuki elit...
Czytaj więcej

Czy ideały nacjonalistyczne obalą społeczeństwo demoliberalne?

Jacek Grzybowski ksiądz katolicki, wykładowca akademicki Urodziłem się w 1973 roku. Jestem księdzem katolickim diecezji warszawsko-praskiej. Wykładam filozofię kultury, filozofię polityki i historię filozofii...
Zawsze trudno zabiera się głos na tematy o tyle aktualne i ważne, co skomplikowane. To bowiem, co wymaga rzetelnych badań socjologicznych i społecznych, głębokiego namysłu i refleksji, jednocześnie domaga się szybkiej analizy i komentarza. Tak też odczytuję prośbę środowiska tworzącego portal internetowy „OtokoClub.pl” o opinię na temat współczesnych nacjonalistycznych tendencji dostrzeganych w Europie XXI wieku.Rzeczywiście...
Czytaj więcej

Chrześcijaństwo a okultyzm

Tomasz Kalniuk etnolog, pedagog dr Tomasz Kalniuk, ur. 07.01.1980 r., etnolog i pedagog, adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu. Autor publikacji naukowych...
 Zamiast wstępu i w roli myśli przewodniej niniejszej wypowiedzi, winno być następujące stwierdzenie: „Chrześcijaństwo jako system religijny przeciwstawia się okultyzmowi”. Niewspółmierność dotyczy zarówno historycznej genezy, źródeł, jak też teologii i antropologii obu systemów. O ile w przypadku chrześcijaństwa istnieje możliwość precyzyjnego datowania, analizy składu oraz rozwoju jego myśli, o tyle w przypadku okultyzmu...
Czytaj więcej

Czy Polska może być konkurencyjna?

Bogusław Roman Gulski Nauczyciel akademicki Specjalista w dziedzinach: konkurencyjność przedsiębiorstw, organizacja i ekonomika przedsiębiorstw, restrukturyzacja przedsiębiorstw, zarządzanie...
Mimo nominalnej przynależności do grupy krajów najlepiej rozwiniętych, wciąż nie sposób odeprzeć argumentów przemawiających za peryferyjnością polskiej gospodarki i jej usytuowania w światowej "drugiej lidze". Zrujnowany sektor przemysłowy, przestarzały model edukacji, przerośnięty aparat urzędniczy - to niektóre z wad, przedstawianych jako przeszkody dla konkurencyjności Polski na światowej arenie. Choć stopniowo przestajemy...
Czytaj więcej

Kiedy zmieni się polska polityka historyczna?

Odpowiedź na tytułowe pytanie (o co zostałem poproszony przez redaktora OtokoClub.pl) nie jest możliwa, bowiem próba jej udzielenia byłaby podobna do wróżenia z fusów. Faktem jest, że politykę historyczną prowadzą władze państwa, samorządowcy, kościoły i związki wyznaniowe, media, twórcy kultury i partie polityczne. Możemy obserwować jej przejawy i skutki, możemy ją oceniać z różnych punktów widzenia. Możemy także wyjaśniać,...
Czytaj więcej

O edukacji w Finlandii

Wiesława Walkowska nauczyciel akademicki, adiunkt Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego, pedagog i polityk społeczny, członek zespołu opracowującego...
Współcześnie uważa się, że najlepszy system edukacji stworzyła Finlandia. Chcą się na niej wzorować Niemcy i USA. W międzynarodowych testach PISA dla 15-latków przeprowadzanych przez OECD uczniowie z Finlandii byli na pierwszym miejscu w 2000 i w 2003 r. i   na drugim w 2006 i w 2009 r. w obszarze  czytanie i matematyka. Na czym  zatem polega fenomen reformy edukacji w Finlandii, że z zacofanego i biednego kraju stali się dzięki...
Czytaj więcej

Fascynacja przemocą jako substytut doświadczeń duchowych

Tomasz Olchanowski Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Psychoanalizy i Myśli Humanistycznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu...
Dla kogoś kto poszukuje inspiracji w poglądach psychologów głębi oraz w doświadczeniach mistrzów życia wewnętrznego Wschodu i Zachodu nie będzie szokujące spostrzeżenie, że człowiek posiada niezwykłą zdolność do samooszustwa i zafałszowywania własnej przeszłości.  Chodzi tu nie tylko o przeszłość jednostkową, ale też o historię formacji kulturowej, czy nawet gatunku, do którego z racji urodzenia przynależymy. Niewygodne...
Czytaj więcej

Polacy nie są rusofobami

Marek Kornat Ur. w r. 1971 w Krakowie, profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (jako szef Zakładu Historii Dyplomacji i Studiów nad Systemami...
Brak zaufania Polaków do Rosji, jako państwa, jest usprawiedliwiony. Do państwa, podkreślam, ale nie Rosjan jako narodu. Istotnym czynnikiem usprawiedliwiającym takie usposobienie Polaków jest doświadczenie historii ostatnich trzech stuleci. Niestety jedną z barier utrudniających kontakty wzajemne społeczeństwa okazał się wprowadzony z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej nakaz posiadania wiz wjazdowych do Polski, nałożony na...
Czytaj więcej

Moralna ocena działalności pułkownika Kuklińskiego

Jerzy Kopania nauczyciel akademicki Jerzy Marian Kopania, profesor zwyczajny Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; Wydział Sztuki Lalkarskiej z siedzibą w Białymstoku....
Między tymi skrajnościami pojawia się wiele postaw pośrednich, w szczególności jedni uważają, że zbyt niejasne są motywacje Kuklińskiego, aby można było dokonać właściwej oceny jego postępowania, drudzy zaś sądzą, że wprawdzie dobrze przysłużył się ojczyźnie, ale w sposób, który zazwyczaj pokrywa się wstydliwym milczeniem. Warto zastanowić się, czy istnieje bezwzględne kryterium oceny moralnej jego postawy; twierdzę,...
Czytaj więcej

Japonia – kraj Wschodu czy Zachodu?

Paweł Wiszniuk Doktorant Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowuje rozprawę nt. ewolucji relacji władzy i obywatela w Japonii. Dodatkowe zainteresowania badawcze: metodologia...
Zadano mi pytanie, na które sam poszukiwałem, choć niechętnie, odpowiedzi – czy Japonię uznać należy za państwo Wschodu, czy Zachodu? Zajmując się tym krajem nie da się nie dostrzec pewnego rozdwojenia jaźni panującego w sferze politycznej czy kulturowej. W dniu dzisiejszym globalizacja tak bardzo pomieszała część realiów życia w państwach i regionach wysoko rozwiniętych, że po latach migracji ludzi i myśli tradycyjny Zachód...
Czytaj więcej

Kilka uwag w odniesieniu do płci biologicznej

Witold Psurek kapłan archidiecezji katowickiej, nauczyciel Nauczyciel akademicki na ATH w Bielsku-Białej w latach 2006-2009, kapelan szpitalny i więziennictwa w latach 2000-2006. Obecnie duszpasterz i katecheta...
Niedawno moja siostra powiedziała mi, że patrząc na swoją roczną córkę nie ma wątpliwości, że pewne funkcje społeczne były, są i będą przypisane do posiadanej płci. Dla mojej siostrzenicy świetnymi zabawkami są także samochodziki, klocki, grające gitary, piłka, którą można pokopać, ale lala to jest lala! I jest ona na pierwszym miejscu (choć nie była jedną z pierwszych otrzymanych przez nią zabawek). Od razu lalka zdetronizowała...
Czytaj więcej

"Deklaracja wiary" lekarzy katolickich jako oznaka bezradności

Jerzy Kopania nauczyciel akademicki Jerzy Marian Kopania, profesor zwyczajny Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; Wydział Sztuki Lalkarskiej z siedzibą w Białymstoku....
Celem Listu było złożenie propozycji podpisania „Deklaracji wiary” przez tych lekarzy i studentów medycyny, którzy są katolikami i chcą ujawnić światu swoją wierność nauczaniu Kościoła katolickiego. Wspomniana Deklaracja została dołączona do Listu; można ją łatwo znaleźć w Internecie. Przesłanie, które Deklaracja niesie, sprowadza się do twierdzenia, że lekarz-katolik powinien być wierny głosowi swego sumienia uformowanego...
Czytaj więcej

Negatywny wpływ religii na moralność

Piotr Napierała historyk Absolwent historii: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Autor rozprawy doktorskiej „Kraj wolności” i „Kraj niewoli” – brytyjska i francuska wizja...
Religia zwł. trójca abrahamowa, stawia naszą etykę na głowie, oddala człowieka od świata, kłamie, że życie ma już z góry dany sens, każe nam szukać autorytetów, czyli szarlatanów, których mamy słuchać na wiarę.  Każe szukać nam zła poza nami samymi (co udowodnił Michael Schmidts-Salomon), rozgrzeszając nas za pieniądze z tego z czego rozgrzeszyć się nie da. Często łotrów, propagandystów i przeciętnaków nakazuje czcić...
Czytaj więcej

Językowe oznaki kryzysu wiary

Jerzy Kopania nauczyciel akademicki Jerzy Marian Kopania, profesor zwyczajny Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; Wydział Sztuki Lalkarskiej z siedzibą w Białymstoku....
Ewangelia według św. Jana zaczyna się zdaniem: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”. To, co tłumaczymy na język polski jako Słowo, w oryginale greckim brzmi Logos. Jednak grecki termin logos miał znacznie bardziej bogaty sens – rozumiany był przez filozofów także jako myśl, wiedza, rozum przenikający wszechświat. Gdy św. Jan powiada, że na początku był Logos, chce przez to wyrazić, że na...
Czytaj więcej

Terroryzm

Jerzy Jestal socjolog Z zawodu socjolog i nauczyciel akademicki, z pasji politolog. Przedmiotem moich naukowych dociekań są procesy transformacji Polski i całej wschodniej...
Podaję definicje terroryzmu ((1) drastyczny akt indywidualnej przemocy, (2) wobec cywilnego społeczeństwa, (3) którego celem jest wywołanie chaosu w państwie i wstrząsu świadomości społecznej) i przedstawiam jej logiczne rozwinięcie oraz proponuję kilka oczywistych rekomendacji. W tym tekście zamierzam scharakteryzować jeden z najpoważniejszych problemów współczesnego świata jakim jest terroryzm. Z szczególnym uwzględnieniem terroryzmu...
Czytaj więcej

"Demokracja jest przereklamowana"

Konrad Żmuda-Trzebiatowski Bloger Otokoclub.pl, z wykształcenia socjolog, z zawodu specjalista ds. marketingu. Nie wyobrażam sobie życia bez rzemieślniczego piwa i angielskiego...
Że demokracja jest fikcją. Nasz premier został namaszczony na to stanowisko dzięki zakulisowym rozmowom i negocjacjom na najwyższym szczeblu, oczywiście pod czujnym okiem kanclerz Merkel. Tusk będzie miał mniejszy lub większy wpływ na życie 700 milionów obywateli Unii, którzy w większości nawet nie wiedzą kim on jest. Żaden z obywateli Unii nie oddał na niego głosu, nie wie jaki ma program i co chce zrealizować dzięki powierzonej...
Czytaj więcej

Czy konserwatywny liberalizm jest możliwy?

Artur Szutta filozof Adiunkt: Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa. Specjalizuje się w filozofii społecznej,...
Pytanie może wydawać się dziwne a nawet absurdalne, podobne do tych dotyczących możliwości suchej wody czy zimnego ognia. Jednak niekoniecznie pojęcie konserwatywnego liberalizmu jest samo w sobie sprzeczne.Przyjrzyjmy się najpierw osobno każdemu z dwóch składników tej zbitki pojęciowej, pojęciom liberalizmu i konserwatyzmu, aby później zastanowić się nad możliwością ich połączenia. Termin „liberalizm” odnosi się do stanowiska...
Czytaj więcej

Kleszczowe zapalenie mózgu i borelioza

Józef Słonecki Bioenergoterapeuta Autor licznych książek o zdrowiu. Nie o leczeniu chorób, tylko właśnie o zdrowiu, które jest jedynym lekarstwem na wszelkie choroby. Więcej o tym...
Kleszcze (pajęczaki z rzędu roztoczy) są pasożytami zewnętrznymi żywiącymi się krwią kręgowców. Posiadają przystosowany do ssania krwi ryjkowaty narząd gębowy, uzbrojony w liczne ząbki pomocne w utrzymywaniu się w skórze żywiciela.Kleszcze mogą zarazić się chorobami swoich ofiar, same jednak nie chorują, lecz stają się nosicielami. Co więcej, zarazki są przenoszone z jednego stadium rozwojowego kleszcza na kolejne, jak również...
Czytaj więcej

Prawo obywatela do zrobienia sobie krzywdy

Piotr Napierała historyk Absolwent historii: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Autor rozprawy doktorskiej „Kraj wolności” i „Kraj niewoli” – brytyjska i francuska wizja...
Prawo obywatela do zrobienia sobie krzywdy - Volenti non fit iniuria (łac. Chcącemu nie dzieje się krzywda) to liberalna zasada sformułowana przez Ulpiana Domicjusza. Jest ona podstawą bliskiej mi etyki liberalnej. Czy ta zasada jest absolutna? Myślę, że jest jednak względna, ponieważ liberalizm odwołuje się do zasad uzyteczności, eudalmonizmu (filozofii szukania szczęścia) i do racjonalizmu, a nie do absolutyzmu etycznego. Stąd...
Czytaj więcej

Konflikt palestyński czyli... czy to musi być dramat o bezradności?

Witold Psurek kapłan archidiecezji katowickiej, nauczyciel Nauczyciel akademicki na ATH w Bielsku-Białej w latach 2006-2009, kapelan szpitalny i więziennictwa w latach 2000-2006. Obecnie duszpasterz i katecheta...
W ostatnim czasie znowu stało się głośno o Palestynie i Izraelu, o trwającym tam nieprzerwanie – raz narastającym, a raz gasnącym konflikcie. Jeszcze niedawno cieszyliśmy się (mam nadzieję, że wszyscy) z inicjatywy Papieża Franciszka, który będąc z pielgrzymką w Ziemi Świętej i spotykając się z ofiarami tego konfliktu – zarówno bezpośrednimi jaki i pośrednimi, wyjątkowo dobitnie i głośno potępił przemoc i jej eskalację...
Czytaj więcej

Kiedy skończy się węgiel kamienny w Polsce?

Zbigniew Kasztelewicz Ukończyłem studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1975 roku. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskałem w 1984 roku...
Kiedy skończy się węgiel kamienny w Polsce?Polska jest największym producentem i rynkiem zbytu dla węgla kamiennego spośród krajów Unii Europejskiej. W Europie poza Polską jedynie Turcja ma tak wysoki udział węgla w bilansie energetycznym. W roku 2013 polskie kopalnie wyprodukowały ok. 76,5 mln ton węgla kamiennego z czego 64,4 mln ton stanowił węgiel wykorzystywany w celach energetycznych a pozostałe 12,1 to węgiel do koksowania....
Czytaj więcej

Kilka słów w odniesieniu do terroryzmu islamskiego i możliwości jego zażegn...

Witold Psurek kapłan archidiecezji katowickiej, nauczyciel Nauczyciel akademicki na ATH w Bielsku-Białej w latach 2006-2009, kapelan szpitalny i więziennictwa w latach 2000-2006. Obecnie duszpasterz i katecheta...
Statystyki za ubiegły rok – 2013 oraz z półtora miesiąca tego roku nie napawają optymizmem. Można nawet powiedzieć, że są smutne. W samym tylko 2013 roku na świecie dokonano 202 zamachy terrorystyczne (większe i mniejsze), z czego 183 dokonano albo w krajach muzułmańskich, albo na terenach gdzie dochodzi do zetknięcia się kultury islamu z cywilizacją Zachodu. W tym roku zamachów już było odpowiednio 12 i 11. Dodatkowo można odnotować,...
Czytaj więcej

Trzy modele współczesnej polskiej polityki zagranicznej - z szczególnym uwzględnieniem...

Jerzy Jestal socjolog Z zawodu socjolog i nauczyciel akademicki, z pasji politolog. Przedmiotem moich naukowych dociekań są procesy transformacji Polski i całej wschodniej...
Zamierzam tutaj przeanalizować polską politykę zagraniczną, ze szczególnym uwzględnieniem jej wschodniego wektora. Innymi słowy, chciałbym pokazać różne podejścia i koncepcje dotyczące roli Polski w Europie wschodniej, postaw wobec Rosji i innych krajów na wschód od Bugu. Analizę przeprowadzę poprzez przedstawienie trzech modeli, które – moim zdaniem – opisują różne podejścia rządzących elit do polityki. Model albo „typ...
Czytaj więcej

Dynamika rozwoju szkolnictwa wyższego i kształcenia podyplomowego w Polsce po 1990...

Jerzy Paweł Gieorgica analityk polityki W swojej działalności naukowo-dydaktycznej J. Paweł Gieorgica od 40 lat prowadzi krajowe i międzynarodowe prace naukowo-badawcze oraz zajęcia dydaktyczne...
W roku akademickim 1990/91 r. było w Polsce około 3 tys. osób legitymujących się stopniem naukowym doktora zatrudnionych w szkolnictwie wyższym. Pod koniec 1999 roku było ich już ponad 25 tys. Mimo niżu demograficznego od początku obecnej dekady taka wysoka dynamika przyrostu utrzymuje się także obecnie. Według aktualnych danych zawartych w systemie „POL-on” [1], mamy obecnie 102.349 osób czynnych w pracy na wyższych uczelniach,...
Czytaj więcej

Prawica razem... właśnie tym razem?

Konrad Żmuda-Trzebiatowski Bloger Otokoclub.pl, z wykształcenia socjolog, z zawodu specjalista ds. marketingu. Nie wyobrażam sobie życia bez rzemieślniczego piwa i angielskiego...
Porozumienie Prawa i Sprawiedliwości, Polski Razem i Solidarnej Polski to największy ruch zjednoczeniowy na prawej scenie polskiej polityki ostatnich lat. Wydaje mi się, że czas wybrano idealny: afera taśmowa zaczęła przygasać, Polacy są coraz bardziej zmęczeni rządem Platformy i jest jeszcze odpowiednio dużo czasu do wyborów samorządowych na jesieni 2014 i rok do wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Dzięki temu zjednoczenie prawicy...
Czytaj więcej

Czy będziemy płacić więcej za ochronę zdrowia?

Agnieszka Iga Bem nauczyciel akademicki Adiunkt Instytutu Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Niewątpliwie jednym z większych problemów ochrony zdrowia, nie tylko w Polsce, są rosnące koszty. Przyczyny tego zjawiska leżą zasadniczo w dwóch obszarach. Pierwszy to demograficzne starzenie się społeczeństw, które obserwujemy we wszystkich krajach rozwiniętych. A efektem jest większe zapotrzebowanie na usługi zdrowotne. W Polsce, w okresie transformacji, również znacznie spadła dzietność kobiet, co już niedługo zaowocuje znaczącym...
Czytaj więcej

Niedoszły doktorat Marka Goliszewskiego. Studium przypadku

Jerzy Paweł Gieorgica analityk polityki W swojej działalności naukowo-dydaktycznej J. Paweł Gieorgica od 40 lat prowadzi krajowe i międzynarodowe prace naukowo-badawcze oraz zajęcia dydaktyczne...
Business Centre Club (BCC) to jedna z pierwszych, a obecnie najważniejszych organizacji lobbystycznych w Polsce. Powstała w 1991 r. jako klub zawiązany przez nowopowstającą grupę kapitalistów, który szybko przekształcił się w największą organizację reprezentującą interesy pracodawców. Do BCC należy obecnie 2500 członków (osób i firm), skupionych w 24 lożach regionalnych, działających w blisko 250 miastach na terenie całej...
Czytaj więcej