OtokoClub - Lista tematów - Top 30 - Najczęściej komentowane

Top 30 - Najczęściej komentowane

Czy można matce kazać urodzić śmiertelnie chore dziecko?

Jerzy Kopania nauczyciel akademicki Jerzy Marian Kopania, profesor zwyczajny Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; Wydział Sztuki Lalkarskiej z siedzibą w Białymstoku....
Pytanie postawione przez Redakcję portalu OtokoClub dotyczy kwestii szczegółowej mieszczącej się w szerszym kontekście problemu moralnej dopuszczalności aborcji. Dlatego uzasadnienie odpowiedzi bądź pozytywnej, bądź negatywnej musi być przeprowadzone jako wnioskowanie wychodzące od tezy będącej odpowiedzią na pytanie podstawowe w kręgu wszelkich rozważań o aborcji, mianowicie: czy ludzki zarodek dopiero w jakimś momencie swego...
Czytaj więcej

Krótkie spojrzenie na sytuację kobiety w Islamie

Witold Psurek kapłan archidiecezji katowickiej, nauczyciel Nauczyciel akademicki na ATH w Bielsku-Białej w latach 2006-2009, kapelan szpitalny i więziennictwa w latach 2000-2006. Obecnie duszpasterz i katecheta...
Żaden temat nie wzbudza obecnie większej kontrowersji niż problem kobiet w islamie. Wydawałoby się, że religijny nakaz noszenia chust przez muzułmanki w naszym kręgu kulturowym jest formą dyskryminacji społecznej, jednak sprzeciw, jaki wywołał ten przepis ukazuje nam zupełnie inny sposób rozumienia tego zwyczaju.Islam jednak stawia te sprawy w zupełnie innym świetle. Istnieje powszechne przekonanie, że islam szykanuje i dyskryminuje...
Czytaj więcej

Czy szczepienia są w ogóle potrzebne?

Józef Słonecki Bioenergoterapeuta Autor licznych książek o zdrowiu. Nie o leczeniu chorób, tylko właśnie o zdrowiu, które jest jedynym lekarstwem na wszelkie choroby. Więcej o tym...
W tym wypadku złem jest w ogóle szczepienie zwane profilaktycznym, które jest w istocie dokonywaniem zabiegów medycznych na ludziach zdrowych. W jakim celu? Cel jest kuriozalny – nabycie odporności sztucznej, która ma być rzekomo lepsza od odporności naturalnej. W normalnych warunkach ową odporność nabywa się w okresie dorastania poprzez kontakt systemu odpornościowego z tzw. czynnikiem zakaźnym, czyli wirusem bądź bakterią. Jaką...
Czytaj więcej

O edukacji w Finlandii

Wiesława Walkowska nauczyciel akademicki, adiunkt Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego, pedagog i polityk społeczny, członek zespołu opracowującego...
Współcześnie uważa się, że najlepszy system edukacji stworzyła Finlandia. Chcą się na niej wzorować Niemcy i USA. W międzynarodowych testach PISA dla 15-latków przeprowadzanych przez OECD uczniowie z Finlandii byli na pierwszym miejscu w 2000 i w 2003 r. i   na drugim w 2006 i w 2009 r. w obszarze  czytanie i matematyka. Na czym  zatem polega fenomen reformy edukacji w Finlandii, że z zacofanego i biednego kraju stali się dzięki...
Czytaj więcej

Negatywny wpływ religii na moralność

Piotr Napierała historyk Absolwent historii: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Autor rozprawy doktorskiej „Kraj wolności” i „Kraj niewoli” – brytyjska i francuska wizja...
Religia zwł. trójca abrahamowa, stawia naszą etykę na głowie, oddala człowieka od świata, kłamie, że życie ma już z góry dany sens, każe nam szukać autorytetów, czyli szarlatanów, których mamy słuchać na wiarę.  Każe szukać nam zła poza nami samymi (co udowodnił Michael Schmidts-Salomon), rozgrzeszając nas za pieniądze z tego z czego rozgrzeszyć się nie da. Często łotrów, propagandystów i przeciętnaków nakazuje czcić...
Czytaj więcej

"Demokracja jest przereklamowana"

Konrad Żmuda-Trzebiatowski Bloger Otokoclub.pl, z wykształcenia socjolog, z zawodu specjalista ds. marketingu. Nie wyobrażam sobie życia bez rzemieślniczego piwa i angielskiego...
Że demokracja jest fikcją. Nasz premier został namaszczony na to stanowisko dzięki zakulisowym rozmowom i negocjacjom na najwyższym szczeblu, oczywiście pod czujnym okiem kanclerz Merkel. Tusk będzie miał mniejszy lub większy wpływ na życie 700 milionów obywateli Unii, którzy w większości nawet nie wiedzą kim on jest. Żaden z obywateli Unii nie oddał na niego głosu, nie wie jaki ma program i co chce zrealizować dzięki powierzonej...
Czytaj więcej

Czy Polska może być konkurencyjna?

Bogusław Roman Gulski Nauczyciel akademicki Specjalista w dziedzinach: konkurencyjność przedsiębiorstw, organizacja i ekonomika przedsiębiorstw, restrukturyzacja przedsiębiorstw, zarządzanie...
Mimo nominalnej przynależności do grupy krajów najlepiej rozwiniętych, wciąż nie sposób odeprzeć argumentów przemawiających za peryferyjnością polskiej gospodarki i jej usytuowania w światowej "drugiej lidze". Zrujnowany sektor przemysłowy, przestarzały model edukacji, przerośnięty aparat urzędniczy - to niektóre z wad, przedstawianych jako przeszkody dla konkurencyjności Polski na światowej arenie. Choć stopniowo przestajemy...
Czytaj więcej

Polacy nie są rusofobami

Marek Kornat Ur. w r. 1971 w Krakowie, profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (jako szef Zakładu Historii Dyplomacji i Studiów nad Systemami...
Brak zaufania Polaków do Rosji, jako państwa, jest usprawiedliwiony. Do państwa, podkreślam, ale nie Rosjan jako narodu. Istotnym czynnikiem usprawiedliwiającym takie usposobienie Polaków jest doświadczenie historii ostatnich trzech stuleci. Niestety jedną z barier utrudniających kontakty wzajemne społeczeństwa okazał się wprowadzony z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej nakaz posiadania wiz wjazdowych do Polski, nałożony na...
Czytaj więcej

Paragraf piąty

Jerzy Paweł Gieorgica analityk polityki W swojej działalności naukowo-dydaktycznej J. Paweł Gieorgica od 40 lat prowadzi krajowe i międzynarodowe prace naukowo-badawcze oraz zajęcia dydaktyczne...
Pisałem m.in.: Tak się zastanawiam, czy aby powinienem wypowiadać swoją opinię, jeśli nie widzę niczego, co mógłbym powiedzieć dobrego albo podjąć dyskusję? Jeśli miałbym porównać ten wywiad z poziomem i bogactwem innych wypowiedzi nt. strategii ( na tym portalu), to powiedzieć, że to było tragiczne to nic nie powiedzieć. Myślałem, że dowiem się, chociaż coś ciekawego o pracach nad narodową strategią obrony, ale usłyszałem...
Czytaj więcej

Kiedy zmieni się polska polityka historyczna?

Odpowiedź na tytułowe pytanie (o co zostałem poproszony przez redaktora OtokoClub.pl) nie jest możliwa, bowiem próba jej udzielenia byłaby podobna do wróżenia z fusów. Faktem jest, że politykę historyczną prowadzą władze państwa, samorządowcy, kościoły i związki wyznaniowe, media, twórcy kultury i partie polityczne. Możemy obserwować jej przejawy i skutki, możemy ją oceniać z różnych punktów widzenia. Możemy także wyjaśniać,...
Czytaj więcej

Tak jak nie negocjuje się z terrorystami, tak nie ma asymilacji z islamem

Wiesława Walkowska nauczyciel akademicki, adiunkt Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego, pedagog i polityk społeczny, członek zespołu opracowującego...
Nad tragedią pochylam nisko głowę, modląc się za zamordowanych i ich bliskich, którzy tu na ziemi muszą zmierzyć się z cierpieniem. W obliczu tej tragedii nie wyrażam publicznie swojej opinii bowiem wolę podyskutować w gronie najbliższych. Zostawiam to mądrzejszym autorytetom choć coraz częściej zastanawiam się nad poziomem telewizyjnych debat i komentarzy dziennikarzy oraz zapraszanych gości. Kiedy było powszechnie wiadomo, że...
Czytaj więcej

Chrześcijaństwo a okultyzm

Tomasz Kalniuk etnolog, pedagog dr Tomasz Kalniuk, ur. 07.01.1980 r., etnolog i pedagog, adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu. Autor publikacji naukowych...
 Zamiast wstępu i w roli myśli przewodniej niniejszej wypowiedzi, winno być następujące stwierdzenie: „Chrześcijaństwo jako system religijny przeciwstawia się okultyzmowi”. Niewspółmierność dotyczy zarówno historycznej genezy, źródeł, jak też teologii i antropologii obu systemów. O ile w przypadku chrześcijaństwa istnieje możliwość precyzyjnego datowania, analizy składu oraz rozwoju jego myśli, o tyle w przypadku okultyzmu...
Czytaj więcej

Prawo obywatela do zrobienia sobie krzywdy

Piotr Napierała historyk Absolwent historii: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Autor rozprawy doktorskiej „Kraj wolności” i „Kraj niewoli” – brytyjska i francuska wizja...
Prawo obywatela do zrobienia sobie krzywdy - Volenti non fit iniuria (łac. Chcącemu nie dzieje się krzywda) to liberalna zasada sformułowana przez Ulpiana Domicjusza. Jest ona podstawą bliskiej mi etyki liberalnej. Czy ta zasada jest absolutna? Myślę, że jest jednak względna, ponieważ liberalizm odwołuje się do zasad uzyteczności, eudalmonizmu (filozofii szukania szczęścia) i do racjonalizmu, a nie do absolutyzmu etycznego. Stąd...
Czytaj więcej

Językowe oznaki kryzysu wiary

Jerzy Kopania nauczyciel akademicki Jerzy Marian Kopania, profesor zwyczajny Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; Wydział Sztuki Lalkarskiej z siedzibą w Białymstoku....
Ewangelia według św. Jana zaczyna się zdaniem: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”. To, co tłumaczymy na język polski jako Słowo, w oryginale greckim brzmi Logos. Jednak grecki termin logos miał znacznie bardziej bogaty sens – rozumiany był przez filozofów także jako myśl, wiedza, rozum przenikający wszechświat. Gdy św. Jan powiada, że na początku był Logos, chce przez to wyrazić, że na...
Czytaj więcej

O wspólnej walucie politycznie i patetycznie

Marek Żeliński ekonomistwa Ekonomista z wykształcenia. Bankowiec z zawodu.
Zaryzykowałem przedstawienie skromnego zestawu argumentów, ograniczając się przy tym świadomie do argumentacji bardziej ze świata politycznego. Wydaje mi się, że nie trzeba być wytrawnym ekonomistą by, jeśli już ktoś nie chce być zwolennikem dalszej integracji w UE, to przynajmniej nie patrzeń na UE i wspólna walutę podejrzliwie.Wybory prezydenckie oraz parlamentarne dość dobrze charakteryzują naszą dyskusję o euro. Zwolennicy...
Czytaj więcej

Mitologia nacjonalizmu: polemika z J. Grzybowskim

Jerzy Jestal socjolog Z zawodu socjolog i nauczyciel akademicki, z pasji politolog. Przedmiotem moich naukowych dociekań są procesy transformacji Polski i całej wschodniej...
Na początku chciałem wyrazić wdzięczność redakcji, że doprowadziła do publikacji tego tekstu i jego Autorowi, że zechciał się tutaj podzielić swoimi przemyśleniami. Nie dlatego żebym się zgadzał się tezami i przytoczonymi faktami, ale ponieważ sam od pewnego czasu nosiłem się zamiarem publikacji jakiegoś tekstu na temat nacjonalizmu, artykuł J. Grzybowskiego broniący nacjonalistycznej mitologii bardzo mnie zmotywował do zabrania...
Czytaj więcej

Unia Europejska na zakręcie... i to ostrym (cz.2). Problem: Strategia EUROPA 2020

Jerzy Ząbkowicz ekonomista Nauczyciel akademicki, który w trakcie wykładów z międzynarodowych stosunków gospodarczych i polityki gospodarczej od lat usiłuje przekonać studentów,...
Stąd, od pewnego czasu, nieustająco aktualne pozostaje pytanie o kierunki działania, które umożliwią Unii, jako całości, zrównoważenie rosnącej konkurencyjności innych gospodarek światowych. Inaczej mówiąc, poprowadzą ją do gospodarczego sukcesu, który przy okazji podreperuje nadwątloną reputację tej organizacji i morale jej obywateli.Lekarstwem na spowolnienie rozwoju UE miała być nowa strategia reformująca unijną gospodarkę,...
Czytaj więcej

"Deklaracja wiary" lekarzy katolickich jako oznaka bezradności

Jerzy Kopania nauczyciel akademicki Jerzy Marian Kopania, profesor zwyczajny Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; Wydział Sztuki Lalkarskiej z siedzibą w Białymstoku....
Celem Listu było złożenie propozycji podpisania „Deklaracji wiary” przez tych lekarzy i studentów medycyny, którzy są katolikami i chcą ujawnić światu swoją wierność nauczaniu Kościoła katolickiego. Wspomniana Deklaracja została dołączona do Listu; można ją łatwo znaleźć w Internecie. Przesłanie, które Deklaracja niesie, sprowadza się do twierdzenia, że lekarz-katolik powinien być wierny głosowi swego sumienia uformowanego...
Czytaj więcej

Prawica razem... właśnie tym razem?

Konrad Żmuda-Trzebiatowski Bloger Otokoclub.pl, z wykształcenia socjolog, z zawodu specjalista ds. marketingu. Nie wyobrażam sobie życia bez rzemieślniczego piwa i angielskiego...
Porozumienie Prawa i Sprawiedliwości, Polski Razem i Solidarnej Polski to największy ruch zjednoczeniowy na prawej scenie polskiej polityki ostatnich lat. Wydaje mi się, że czas wybrano idealny: afera taśmowa zaczęła przygasać, Polacy są coraz bardziej zmęczeni rządem Platformy i jest jeszcze odpowiednio dużo czasu do wyborów samorządowych na jesieni 2014 i rok do wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Dzięki temu zjednoczenie prawicy...
Czytaj więcej

Japonia – kraj Wschodu czy Zachodu?

Paweł Wiszniuk Doktorant Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowuje rozprawę nt. ewolucji relacji władzy i obywatela w Japonii. Dodatkowe zainteresowania badawcze: metodologia...
Zadano mi pytanie, na które sam poszukiwałem, choć niechętnie, odpowiedzi – czy Japonię uznać należy za państwo Wschodu, czy Zachodu? Zajmując się tym krajem nie da się nie dostrzec pewnego rozdwojenia jaźni panującego w sferze politycznej czy kulturowej. W dniu dzisiejszym globalizacja tak bardzo pomieszała część realiów życia w państwach i regionach wysoko rozwiniętych, że po latach migracji ludzi i myśli tradycyjny Zachód...
Czytaj więcej

Pupulizm, część 2, czyli sukces Kukiza i porażka Platformy

Jerzy Jestal socjolog Z zawodu socjolog i nauczyciel akademicki, z pasji politolog. Przedmiotem moich naukowych dociekań są procesy transformacji Polski i całej wschodniej...
W jednym z swoich poprzednich postów opisałem współczesną polską kulturę polityczną. W szczególności zwróciłem uwagę na populizm kampanii politycznych głównych partii politycznych. Zdefiniowałem populizm jako „wszelkie działania, postulaty i idee, które mają na celu pozyskanie masowego i niewyrobionego politycznie wyborcy. Populizm jest ekonomicznie nieefektywny i politycznie niebezpieczny, bo głosząc, że zwalcza korupcję...
Czytaj więcej

Terroryzm

Jerzy Jestal socjolog Z zawodu socjolog i nauczyciel akademicki, z pasji politolog. Przedmiotem moich naukowych dociekań są procesy transformacji Polski i całej wschodniej...
Podaję definicje terroryzmu ((1) drastyczny akt indywidualnej przemocy, (2) wobec cywilnego społeczeństwa, (3) którego celem jest wywołanie chaosu w państwie i wstrząsu świadomości społecznej) i przedstawiam jej logiczne rozwinięcie oraz proponuję kilka oczywistych rekomendacji. W tym tekście zamierzam scharakteryzować jeden z najpoważniejszych problemów współczesnego świata jakim jest terroryzm. Z szczególnym uwzględnieniem terroryzmu...
Czytaj więcej

Dlaczego Polacy potrzebują gruntownej dekomunizacji?

System komunistyczny był systemem obcym dla Polski i Polaków. W dużym stopniu właśnie obcy, ludzie spoza kraju nie mający nic wspól­nego z polską tradycją, i ich krajowi kolaboranci, odpowiedzialni są za ko­munizm i rezultaty jego istnienia. Ale jest to niepełne spojrzenie na naj­nowszą historię społeczeństwa polskiego. Warto więc zastanowić się jaki wpływ miał komunizm na Polaków; a przede wszystkim na dzieci i wnuki elit...
Czytaj więcej

Kilka słów w odniesieniu do terroryzmu islamskiego i możliwości jego zażegnania

Witold Psurek kapłan archidiecezji katowickiej, nauczyciel Nauczyciel akademicki na ATH w Bielsku-Białej w latach 2006-2009, kapelan szpitalny i więziennictwa w latach 2000-2006. Obecnie duszpasterz i katecheta...
Statystyki za ubiegły rok – 2013 oraz z półtora miesiąca tego roku nie napawają optymizmem. Można nawet powiedzieć, że są smutne. W samym tylko 2013 roku na świecie dokonano 202 zamachy terrorystyczne (większe i mniejsze), z czego 183 dokonano albo w krajach muzułmańskich, albo na terenach gdzie dochodzi do zetknięcia się kultury islamu z cywilizacją Zachodu. W tym roku zamachów już było odpowiednio 12 i 11. Dodatkowo można odnotować,...
Czytaj więcej

Zachód zawsze wygrywa. Dla liberalizmu nie ma alternatywy

Piotr Napierała historyk Absolwent historii: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Autor rozprawy doktorskiej „Kraj wolności” i „Kraj niewoli” – brytyjska i francuska wizja...
Europa XVI wiek; w Italii, Francji i Holandii pojawiają się pierwsze przebłyski oświecenia, które zakiełkują pod koniec XVII wieku; tymczasem w Wielkim Księstwie Moskiewskim stale wzmacnia się samodzierżawie, podobnie jak w Chinach Ćingów (tj po 1644 roku). XVIII wiek : Diderot po początkowych zachwytach nazywa Rosję kolosem na glinianych nogach (Un colosse aux pieds d’argile). 1848 rok – obóz wolności liberalnych reprezentują...
Czytaj więcej

Czy będziemy płacić więcej za ochronę zdrowia?

Agnieszka Iga Bem nauczyciel akademicki Adiunkt Instytutu Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Niewątpliwie jednym z większych problemów ochrony zdrowia, nie tylko w Polsce, są rosnące koszty. Przyczyny tego zjawiska leżą zasadniczo w dwóch obszarach. Pierwszy to demograficzne starzenie się społeczeństw, które obserwujemy we wszystkich krajach rozwiniętych. A efektem jest większe zapotrzebowanie na usługi zdrowotne. W Polsce, w okresie transformacji, również znacznie spadła dzietność kobiet, co już niedługo zaowocuje znaczącym...
Czytaj więcej

Czy to tylko wieje nowy wiatr w Europie?

Maciej Franz historyk, pedagog Profesor nadzwyczajny zatrudniony w Zakładzie Historii Wojskowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Europa po atakach Państwa Islamskiego się boi, w strachu zaś dokonuje szokujących wyborów, zwłaszcza w takiej Francji, która do niedawna była flagowym okrętem przyjmowania i prób asymilicacji społeczności arabskich, czy też szerzej islamskich.To tylko chwilowa zawieruch, czy też wiatr naprawdę zmienił swój kierunek?Wczoraj siadając do napisania kolejnego odcinka swojego elektronicznego dziennika prowadzonego od kilku lat jako zapis...
Czytaj więcej

O nacjonalizmie, Krymie, Rosji i odwadze dysydentów

Jerzy Jestal socjolog Z zawodu socjolog i nauczyciel akademicki, z pasji politolog. Przedmiotem moich naukowych dociekań są procesy transformacji Polski i całej wschodniej...
Otwieram blog - to mój pierwszy wpis. Z wykształcenia jestem socjologiem, nauczycielem akademickim, ale pasjonuję się polityką. Ze przekonań - liberalnym demokratą. Zamierzam tutaj komentować wydarzenia polityczne, rzadziej ekonomiczne i kulturalne tutaj, na wschodzie Europy. Moim stałym i ulubionym mottem jest przejęte od Simony Veil (francuskiej filozofki) powiedzenie Leibniza "Sprawy ludzkie: nie śmiać się, nie płakać, lecz rozumieć"....
Czytaj więcej

Kilka uwag w odniesieniu do płci biologicznej

Witold Psurek kapłan archidiecezji katowickiej, nauczyciel Nauczyciel akademicki na ATH w Bielsku-Białej w latach 2006-2009, kapelan szpitalny i więziennictwa w latach 2000-2006. Obecnie duszpasterz i katecheta...
Niedawno moja siostra powiedziała mi, że patrząc na swoją roczną córkę nie ma wątpliwości, że pewne funkcje społeczne były, są i będą przypisane do posiadanej płci. Dla mojej siostrzenicy świetnymi zabawkami są także samochodziki, klocki, grające gitary, piłka, którą można pokopać, ale lala to jest lala! I jest ona na pierwszym miejscu (choć nie była jedną z pierwszych otrzymanych przez nią zabawek). Od razu lalka zdetronizowała...
Czytaj więcej

Spór o „frankowiczów” i przypisywanie win

Marek Żeliński ekonomistwa Ekonomista z wykształcenia. Bankowiec z zawodu.
Sytuacja finansowa części tzw. „frankowiczów” i wypływające z niej zagrożenia, rodzą pytanie o to kto zawinił i jaką ewentualnie powinien ponieść karę, o ile w ogóle. Zapewniam, że w sporze o kredyty mieszkaniowe w walucie (lub indeksowane) nie jest to takie proste i jednoznaczne. Warto poznać nieco faktów i opinii zanim w oskarżeniach i żądaniach ta czy inna strona sporu posunie się za daleko. Zresztą…to już się stało.Już...
Czytaj więcej