Zakończony Projekt „Droga do Polski Przedsiębiorczej"  realizowany w latach 2009 - 2015 przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ukierunkowany był na rozwój nowoczesnych i proinnowacyjnych usług dla startupów. W ramach projektu stworzony został ogólnopolski ekosystem usług obejmujący sieć 50 inkubatorów przedsiębiorczości oraz 10 akceleratorów AIP Business Link.

Podstawowym efektem projektu jest powstanie ponad kilku tysięcy inicjatyw startupowych, które z powodzeniem funkcjonują na rynku krajowym, a także na rynkach zagranicznych. 

Konferencja podsumowująca, dedykowana środowiskom skupionym wokół sieci Inkubatorów AIP oraz Business Link odbyła się na  PGE Narodowym w Warszawie.  W trakcie konferencji poruszone zostały najważniejsze kwestie związane z kształtowaniem przyjaznego otoczenia do rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Podczas oficjalnej części Współzałożycieli, Prezes Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) - Dariusz Żuk przedstawił krótką prezentację na temat ekosystemu, mówiącą o dotychczasowych rezultatach działań Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Podsumowanie zawierało także fakty z 11 letniej działalności AIP, dzięki którym ukazane zostały efekty projektu a także droga, jaką pokonała Fundacja, aby Polska stała się krajem przedsiębiorczym.  Podczas wystąpienia nie zabrakło informacji na temat sieci biur Business Link, działalności zalążkowego Funduszu Inwestycyjnego Seed Capital oraz flagowego projektu akceleracji Ready To Go w największych ośrodkach rozwoju biznesu na świecie m.in. w Dolinie Krzemowej, Szanghaju, Tel Avivie i  Londynie. Uczestnicy poznali praktyczne aspekty i korzyści płynące z przynależności do ekosystemu stworzonego przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. W spotkaniu w charakterze słuchaczy uczestniczyli m.in. beneficjenci projektu „Droga do Polski Przedsiębiorczej”, przedstawiciele środowisk rządowych, akademickich i biznesowych.

W panelu dyskusyjnym zatytułowanym: Czy Polska jest już krajem przyjaznym startupom, dającym możliwości szybkiego rozwoju i w jakim momencie Drogi do Polski Przedsiębiorczej znajdujemy się obecnie? udział wzięli Pani Katarzyna Kaczkowska - Naczelnik Wydziału Zarzadzania Projektami Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju , Pan Norbert Konarzewski – Dyrektor Programowy Fundacji Kronenberga przy City Handlowy,  Dariusz Żuk – Prezes AIP oraz przedstawiciele globalnych marek m.in. GLOV, Migam, Qpony oraz Soti Natural.

Wnioski płynące z debaty są następujące: w Polsce na przestrzeni ostatnich sześciu lat powstało wiele inicjatyw wspierających przedsiębiorczość. Z dostarczanej przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości infrastruktury skorzystało ponad 10 tysięcy firm! Większość z nich z powodzeniem realizuje swoje cele i osiąga sukcesy. Porażki, które są nieodłącznym elementem na drodze do sukcesu należy traktować, jako swoistą naukę. Istnieje jednak ciągła potrzeba wspierania rozwoju innowacyjnych jednostek a także nagłaśniania osiągnieć polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej dlatego m.in.  te założenia będą przyświecały Akademickim Inkubatorom Przedsiębiorczości w kolejnych latach działalności.


Spotkanie na PGE Narodowym, było również okazją do inauguracji przygotowań otwarcia największego biura Business Link PGE Narodowy. O planach związanych z otwarciem BL PGE Narodowy na zakończenie spotkania mówił Mariusz Turski – Członek Zarządu AIP.

Druga część konferencji ogólnopolskiej przyjęła formę networkingu, którego celem była integracja środowisk akademickich i biznesowych, które były i są aktywnie zaangażowane w kształtowanie postaw pro przedsiębiorczych w Polsce. Na zakończenie spotkania goście mieli również niepowtarzalną okazję do przedpremierowego zwiedzenia przestrzeni BL PGE Narodowy, które oficjalnie zostaną oddane do użytku w drugiej połowie grudnia 2015 roku.


Konferencja ogólnopolska jest częścią realizacji projektu PO IG 5.2 „Droga do Polski Przedsiębiorczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Logotypy unijne