Kiedy skończy się węgiel kamienny w Polsce?

Polska jest największym producentem i rynkiem zbytu dla węgla kamiennego spośród krajów Unii Europejskiej. W Europie poza Polską jedynie Turcja ma tak wysoki udział węgla w bilansie energetycznym. W roku 2013 polskie kopalnie wyprodukowały ok. 76,5 mln ton węgla kamiennego z czego 64,4 mln ton stanowił węgiel wykorzystywany w celach energetycznych a pozostałe 12,1 to węgiel do koksowania. Historycznie od roku 1945 roku do 2013 polskie kopalnie wydobyły 8,493 mld ton czarnego złota. Największe wydobycie węgla kamiennego 201 mln ton/rok było na początku lat 80-tych XX wieku. Od 1988 roku produkcja węgla systematycznie malała, a tym samym ilość kopalń zmalała z 70 do 30. W okresie największego wydobycia węgla kamiennego zatrudnionych było blisko 400 tys. pracowników. Obecnie (na koniec 2014 roku) pracuje około 103 tys. osób. Wydobycie i eksport węgla kamiennego w latach od roku 1945 do 2013 przedstawiono na rysunkach 1 i 2. Natomiast zmiany następujące w okresie trwania restrukturyzacji branży węgla kamiennego do obecnego okresu pokazano na rysunku 3. [Paszcza H., 2014].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natomiast zmiany zachodzące w zakresie eksportu i importu węgla kamiennego pokazano na rysunku 4. Nasz kraj ze znaczącego eksportera węgla (z ilości ponad 30 mln ton/ rok) zszedł do wielkości 5 mln w 2011 roku a jednocześnie zaimportował w tym roku 15 mln ton. Stan ten za 2013 rok wygląda na remis: 10 mln ton eksport i 10 mln ton import węgla kamiennego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan obecny

Udokumentowane zasoby bilansowe złóż węgla kamiennego wg stanu na 31.12.2013 r. wynoszą 51 414 mln ton. W tym zasobów bilansowych rozpoznanych szczegółowo (w kategoriach A, B, C1) jest 21 186,74 mln ton – co stanowi 41,2% łącznej sumy udokumentowanych zasobów bilansowych. Natomiast stan zasobów przemysłowych ustalonych w projektach zagospodarowania złóż wynosi 3 839,63 mln ton.

W Polsce eksploatacja jest prowadzona obecnie w dwóch zagłębiach węgla kamiennego. Głównym polskim zagłębiem, gdzie udział udokumentowanych zasobów bilansowych węgla kamiennego stanowi ponad 80% i jest Górnośląskie Zagłębie Węglowe. Na jego terenie prowadzone jest wydobycie w 29 kopalniach. Drugim zagłębiem, w którym odbywa się obecnie wydobycie jest Lubelskie Zagłębie Węglowe, gdzie węgiel eksploatuje jedna kopalnia – Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Działalność związaną z wydobyciem węgla prowadzi w Polsce osiem spółek węglowych (stan na koniec 2013 roku). Są to:

- Kompania Węglowa S.A. (KW S.A.) eksploatująca węgiel w 15 kopalniach,

- Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (JSW S.A.) eksploatująca węgiel z 4 kopalń spółki,

- Katowicki Holding Węglowy S.A. (KHW S.A.) posiadający 4 kopalnie, które wraz z kopalnią Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. tworzą Katowicką Grupę Kapitałową S.A. (KGK S.A.), - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (LW Bogdanka S.A.),

- Tauron Wydobycie S.A. (dawniej Południowy Koncern Energetyczny S.A. – PKW S.A.) z dwiema kopalniami ZG „Janina” i ZG „Sobieski”,

- Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. (PG Silesia Sp. z o.o.),

- Zakład Górniczy Siltech Sp. z o.o. (ZG Siltech Sp. z o.o.)

- Eko-Plus Sp. z o.o.