Tag Historia - lista artykułów

Rozmowa z prof. Andrzejem Chojnowskim o Ignacym Paderewskim część II

Redakcja: Jak można ocenić działania Ignacego Paderewskiego na konferencji pokojowej w Paryżu?Prof. Andrzej Chojnowski: Jeśli chodzi o działania Paderewskiego w Paryżu, to niektórzy zarzucali mu pewnego rodzaju miękkość, bałaganiarstwo czy roztrzepanie. Ktoś pisał w pamiętnikach, że kiedy potrzebna była np. ważna depesza z kraju czy nota dyplomatyczna, to szukano jej w pokojach hotelowych, gdzie Paderewski mieszkał z żoną i długo...
Czytaj więcej

Rozmowa z prof. Andrzejem Chojnowskim o Ignacym Paderewskim

Redakcja: Jak zaczęła się aktywność polityczna Ignacego Jana Paderewskiego?Prof. Andrzej Chojnowski: Czy Ignacy Paderewski był politykiem, to w ogóle pytanie z gatunku tzw. dyskusyjnych. On był przede wszystkim artystą, który co prawda angażował się w życie publiczne, w tym również polityczne, ale nie posiadał jednoznacznie politycznych ambicji. Nie zamierzał stawać na czele ugrupowania, czy też przewodzić jakimś stronnictwom....
Czytaj więcej

Rozmowa z prof. Wojciechem Roszkowskim o Naczelnym Komitecie Narodowym

Redakcja: Jaka była geneza powstania Naczelnego Komitetu Narodowego?Prof. Wojciech Roszkowski: Naczelny Komitet Narodowy powstał w połowie sierpnia 1914 r., czyli w czasie pierwszych tygodni I wojny światowej. Był ponadpartyjnym porozumieniem głównych sił politycznych działających w Galicji w tamtym momencie, powstałym z połączenia dwóch ciał. Pierwsze składało się z porozumienia organizacji niepodległościowych o charakterze liberalno-lewicowym...
Czytaj więcej

Rozmowa z dr Jolantą Załęczny o Ignacym Daszyńskim

Redakcja: Jaką działalność polityczną Ignacy Daszyński prowadził do 1912 roku?Dr Jolanta Załęczny: Ignacy Daszyński to postać zdecydowanie za mało znana, niewątpliwie zasługująca na to, aby o niej przypomnieć. To istotne zwłaszcza w roku świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Mówi się z reguły przy tej rocznicy o Piłsudskim, Dmowskim czy Paderewskim, zapominając, że obok nich były również postacie...
Czytaj więcej

Rozmowa z dr hab. Piotrem Szlantą o rozbrajaniu Niemców w 1918 r.

Redakcja: Jak doszło do rozbrojenia Niemców na polskich ziemiach w 1918 roku?Dr hab. Piotr Szlanta: Jesienią 1918 r. ziemie polskie znajdowały się pod całkowitą kontrolą państw centralnych. Oczywiście Galicja należała do Austro-Węgier, a w czasie trwania I wojny św. wprowadzono tam bardzo ostry reżim wojskowy, likwidując de facto autonomię, jaką prowincja cieszyła się od lat 60. XIX w. Podobnie zresztą jak na obszarze zaboru pruskiego,...
Czytaj więcej

Rozmowa z dr Dorotą Dukwicz o Stanisławie Auguście Poniatowskim (po I rozbiorze Polski)

Redakcja: Jakie były losy Stanisława Augusta po I rozbiorze Polski?Dr Dorota Dukwicz: Po I rozbiorze zmienia się system rosyjskiej dominacji w Rzeczypospolitej, który determinuje możliwości działania, jakimi dysponował król. Do tego czasu Rosja opierała swoją politykę w Polsce na jednej partii, która miała reprezentować jej interesy. W pierwszym okresie panowania Stanisława Augusta była to familia Czartoryskich. Później podjęto...
Czytaj więcej

Rozmowa z dr Maciejem Pieńkowskim o Stefanie Batorym

Redakcja: W jaki sposób Stefan Batory został królem Polski?Dr Stefan Pieńkowski: Kandydaturę Stefana Batorego do tronu Rzeczypospolitej większa część szlachty przyjęła z nieukrywanym entuzjazmem po nieudanych rządach Henryka Walezego. Na sejmie elekcyjnym, który miał miejsce pod koniec 1575 r. pojawił się pomysł obrania na tron Rzeczypospolitej Piasta. Piastem w rozumieniu ówczesnej szlachty była Anna Jagiellonka, siostra zmarłego...
Czytaj więcej

Rozmowa z dr Przemysławem Gawronem o Władysławie IV

Redakcja: Jakie były początki panowania Władysława IV?Dr Przemysław Gawron: Władysław urodził się w 1595 r. jako pierworodny syn Zygmunta III i Anny Habsburżanki. Od początku był wychowywany niejako w dwóch kulturach, z jednej strony w zachodnio-europejskiej, zwłaszcza niemieckiej i hiszpańskiej, a z drugiej w kulturze staropolskiej. Wydaje się zresztą, że ta pierwsza była mu bliższa, niż druga, ale nie stronił również od portretowania...
Czytaj więcej

Rozmowa z dr Dorotą Dukwicz o Stanisławie Auguście Poniatowskim (do I rozbioru Polski)

Redakcja: Jak wyglądały rządy Stanisława Augusta do momentu I rozbioru Polski?Dr Dorota Dukwicz: Stanisław August objął władzę w 1764 r. jako drugi król w dziejach Rzeczypospolitej wyznaczony do rządzenia przez Rosję. Pierwszym był jego poprzednik August III, po którego śmierci stało się już jasne, że to Rosja będzie decydowała o obsadzie polskiego tronu i tak się w rzeczywistości stało. Katarzyna wybrała na władcę stosunkowo...
Czytaj więcej

Rozmowa z prof. Stefanem Ciarą o Henryku Walezym

Redakcja: W jaki sposób Henryk Walezy objął tron w Polsce? Co zawierały artykuły henrykowskie?Prof. Stefan Ciara: Si non iurabis, non regnabis. Jeżeli nie przysięgniesz, nie będziesz panował. Te słowa, do elekta Henryka Walezego, wypowiedział we wrześniu 1573 r. hetman Jan Zborowski w katedrze Notre-Dame w Paryżu. O jaką przysięgę chodziło i dlaczego w ten sposób wysoki dygnitarz Rzeczypospolitej zwrócił się do nowo obranego króla?Na...
Czytaj więcej