OtokoClub - Lista tematów

Tag Chrześcijaństwo - lista artykułów

Rozmowa z prof. Przemysławem Urbańczykiem o Mieszku I

Redakcja: Jakim władcą był Mieszko I?Prof. Przemysław Urbańczyk: Nasz pierwszy historyczny władca, Mieszko I, jest z punktu widzenia historyka postacią niewątpliwie bardzo tajemniczą. Wbrew pozorom wiemy o nim bardzo niewiele. Nie wiemy, kiedy ani gdzie dokładnie się urodził. Nie wiemy, jak się nazywali jego rodzice, a więc jakie było pochodzenie tej dynastii, którą później nazwaliśmy dynastią piastowską. Nie wiemy, jak naprawdę...
Czytaj więcej

Pigułka filozoficzna numer 9: nic nowego pod słońcem

Jerzy Kopania nauczyciel akademicki Jerzy Marian Kopania, profesor zwyczajny Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie;...
Zapewne zdarza się nam nieraz powtarzać popularne powiedzenie głoszące, że nic nowego pod słońcem. Mówiąc tak, chcemy dać wyraz przekonaniu, że to, co właśnie usłyszeliśmy, już kiedyś przez kogoś było głoszone, albo że to, co właśnie się zdarzyło, już kiedyś także miało miejsce. U podstaw takiego poglądu leży przeświadczenie, iż nic nowego nie da się już wymyślić, wszystko bowiem jest tylko powtarzaniem tego samego...
Czytaj więcej

Pigułka filozoficzna numer 8: Udowodnić istnienie Boga

Jerzy Kopania nauczyciel akademicki Jerzy Marian Kopania, profesor zwyczajny Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie;...
Święty Paweł Apostoł w jednym ze swych listów określił wiarę jako przekonanie, że istnieje to, co chcemy, aby istniało – sfera, której teraz ujrzeć nie możemy, ale w której zostaniemy zbawieni. Wiara dotyczy więc tego, o czym nie można się przekonać tu i teraz. To jest skądinąd oczywiste, albowiem dopóty wierzymy w coś, albo wierzymy komuś, dopóki nie przekonamy się, że właśnie tak jest. A gdy już się przekonamy, to...
Czytaj więcej

Postawy wobec religii w sytuacjach istotnych przemian społeczno-politycznych – propozycja klasyfikacji dyskursów. Cz. I

Jerzy Juliusz Kolarzowski prawnik // diennikarz// nauczyciel ... dr hab. Jerzy J. Kolarzowski - profesor ndzw. Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach...
Dyskurs wśród wielości konkurujących teorii - Krytyczna Analiza DyskursuTrzy zasadnicze obszary uzewnętrzniania się dyskursu to językoznawstwo, teoria literatury i filozofia. Dla językoznawcy w najbardziej podstawowym sensie rozumienia pojęcia dyskurs występuje, gdy mówiący „aktorzy” nie rezygnują ze swej podmiotowości a wręcz ją zaznaczają i wypowiadają się w pierwszej lub drugiej osobie. Tak wąskie rozumienie słowa dyskurs warto...
Czytaj więcej

Postawy wobec religii w sytuacjach istotnych przemian społeczno-politycznych – propozycja klasyfikacji dyskursów. Cz. II

Jerzy Juliusz Kolarzowski prawnik // diennikarz// nauczyciel ... dr hab. Jerzy J. Kolarzowski - profesor ndzw. Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach...
Charakterystyka typów narracjiWypowiedzi/narracje fanatyczne - to takie, które nakazują posłuszeństwo oraz szerzą nieufność do innych, do ich tożsamości, postaw, prawdziwości przekonań. Przekazując świadectwo przynależności odwołują się do aktu zawierzenia, który jednak może być traktowany instrumentalnie. Istotne dla tego typu wypowiedzi są uzgodnienia przynależności: „Kto z nami” a „kto jest przeciwko”. Tego rodzaju...
Czytaj więcej

Postawy wobec religii w sytuacjach istotnych przemian społeczno-politycznych – propozycja klasyfikacji dyskursów. Cz. III

Jerzy Juliusz Kolarzowski prawnik // diennikarz// nauczyciel ... dr hab. Jerzy J. Kolarzowski - profesor ndzw. Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach...
Charakterystyka typów narracjiWiele teorii naukowych i niektóre teorie społeczne po wielokroć, słusznie bądź nie, z korzyścią lub stratą posługiwało się cechami gnozy a więc i elementami narracji gnostycznej. Od treści gnostycznych bliżej jest do koncepcji naukowych w tym również do nauk empirycznych (1), niż ze strony filozofii. Filozofia uwikłana między doraźność a jej przekroczenie, często w konflikcie z praktyką, wielopoziomowa,...
Czytaj więcej

Halloween a kościelny monopol świąteczny

Piotr Napierała historyk Absolwent historii: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Autor rozprawy doktorskiej „Kraj wolności”...
Zabawna jest ta kościelna i katolicka alergia na Halloween. Oczywiście jest w KrK nurt skrajny, który zwalcza też jogę, tai-chi, Harry Pottera itd. Ale przeciw Halloween wyrusza często cały corpus catholicorum.Dlaczego?Przecież z obiektywnego punktu widzenia to raczej buddyzm i hinduizm są przeciwnikami Kościoła katolickiego, prawda? Stare celtyckie święto rzadko zresztą traktowane filozoficznie, a prawie zawsze jako wyłącznie zabawna...
Czytaj więcej

Paul Berman: "Terror i liberalizm" - recenzja

Piotr Napierała historyk Absolwent historii: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Autor rozprawy doktorskiej „Kraj wolności”...
Polecam kolejną już książkę mojego ulubionego z amerykańskich autorów politycznych Paula Bermana, Nowojorczyka z krwi i kości, mianowicie: Terror and liberalism napisaną w gorącym roku 2004. Dostępna jest także w języku polskim (tłum. Janusz Margański Prószyński i S-ka W-wa 2007).Berman uważa, że interwencje w Afganistanie i Iraku były słuszne, że wydostanie 45 milionów ludzi z totalitarnego łagru było warte działań, lecz...
Czytaj więcej

Przyczyna sprawcza kryzysu cywilizacji Zachodu

Jerzy Kopania nauczyciel akademicki Jerzy Marian Kopania, profesor zwyczajny Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie;...
Cywilizacja zachodnia znajduje się obecnie w stanie kryzysu o takiej skali i głębi, jakie nigdy dotąd w jej dziejach nie występowały. Często zdarzały się bowiem kryzysy w sferze demograficznej i kryzysy w sferze wartości, nigdy jednak nie przejawiały się z tak wielką mocą, przede wszystkim zaś nigdy dotąd nie występowały jednocześnie i w tak ścisłym powiązaniu. Pojawia się pytanie, jaka jest tego przyczyna – nie chodzi przy...
Czytaj więcej

Cywilizacja, która nie chce istnieć

Jerzy Kopania nauczyciel akademicki Jerzy Marian Kopania, profesor zwyczajny Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie;...
Pierwszy z tych tekstów to zamieszczone na portalu OtokoClub uwagi zatytułowane „Wojna z terroryzmem a cywilizacyjna zdrada”, których autorem jest dr Jerzy Jestal. Autor stawia pytanie, dlaczego młodzi ludzie wychowani w cywilizacji europejskiej i w kulturze chrześcijańskiej zasilają szeregi fanatycznych wyznawców islamu i podejmują walkę z «niewiernymi». Jest to ważkie pytanie o przyczynę wielkiego problemu. A jaka jest odpowiedź?...
Czytaj więcej