Tag Polska - lista artykułów

Między Niemcami i Rosją – fałszywy dylemat

Witold Modzelewski Jestem profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i prezesem Instytutu Studiów...
Na wschód od Polski tylko rosyjscy konserwatyści końca XIX wieku widzieli wyłącznie „jedną i niepodzielną” Rosję. Nawet gdy leżące tam narody i kraje wchodziły przez długie wieki w skład jednego państwa, w tym przede wszystkim w latach 1918–1990, nie sposób interesów owych państw i narodów utożsamiać z tym, co jest zgodne z „interesem Rosji”. Wiążąc się zwłaszcza z sowieckim państwem, bynajmniej nie działaliśmy...
Czytaj więcej

Dlaczego PiS jest tak przepojony zemstą? To skutek niezrobionej lustracji!

Piotr Napierała historyk Absolwent historii: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Autor rozprawy doktorskiej „Kraj wolności”...
Czemu PiS tak sprawnie operuje wściekłością 5 milionów ludzi, którym, chociaż rządzą ludzie byłej "Solidarności" wydaje się, że nadal żyją w PRL? Otóż moim zdaniem wynika to z zaniedbania w rozliczeniu z polską komunistyczną przeszłością. Ludzi poszkodowanych przez komuchow są miliony. Donosy TW bezpośrednio dotknęły wielu krypto katolików w armii, wielu niemarksistowskich intelektualistów itd. To niezaleczona rana. Wnioski...
Czytaj więcej

Stanowczo za dużo Chopina i to źle granego

Piotr Napierała historyk Absolwent historii: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Autor rozprawy doktorskiej „Kraj wolności”...
Najsilniej jest to widoczne w dziedzinie muzyki. Nieustannie dzieje się w Polsce coś chopinowskiego. Kompozytor ten kojarzy mi się głównie z jęczeniem i gruźlicą i tak jest odbierany przez młodych i starych, choć często boją się oni otwarcie przyznać, że wolą zdecydowanie radosne dźwięki Bacha, Haendla, Haynda i Mozarta, a nawet romantyków niemieckich jak Schumann czy Mendelssohn.Czasem jeszcze uhonorują pamięć Wieniawskiego,...
Czytaj więcej

Rosyjska okupacja wojskowa i polskie mity historyczne

Jerzy Juliusz Kolarzowski prawnik // diennikarz// nauczyciel ... dr hab. Jerzy J. Kolarzowski - profesor ndzw. Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach...
Pomimo usiłowań wielu intelektualistów czy środowisk progresywnych bądź konserwatywnych dokonanie trzech rozbiorów na istniejącym od ponad 800 lat organizmie politycznym państwa polskiego - nie znalazło zrozumienia w żadnym gremium i u żadnego z przedstawicieli życia politycznego czy nawet duchowego Europy. Założenie było następujące: jeżeli od czasów H. de Groota organizmy państwowe traktujemy jako samoistne podmioty prawa -...
Czytaj więcej

Kiedy skończy się węgiel kamienny w Polsce?

Zbigniew Kasztelewicz Ukończyłem studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1975 roku. Tytuł...
Kiedy skończy się węgiel kamienny w Polsce?Polska jest największym producentem i rynkiem zbytu dla węgla kamiennego spośród krajów Unii Europejskiej. W Europie poza Polską jedynie Turcja ma tak wysoki udział węgla w bilansie energetycznym. W roku 2013 polskie kopalnie wyprodukowały ok. 76,5 mln ton węgla kamiennego z czego 64,4 mln ton stanowił węgiel wykorzystywany w celach energetycznych a pozostałe 12,1 to węgiel do koksowania....
Czytaj więcej

Raków centrum ruchu ariańskiego

Jerzy Juliusz Kolarzowski prawnik // diennikarz// nauczyciel ... dr hab. Jerzy J. Kolarzowski - profesor ndzw. Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach...
Bracia z Małopolski [1] mogą poszczycić się istotnym osiągnięciem - 27 marca 1567 r. został wydany dokument lokacyjny dla Rakowa przez Jana z Sienna Sienieńskiego, kasztelana żarnowskiego. „Oznajmuję wszystkim wobec, a osobliwie tym, którzy mają i mieć będą do tego, iż żadnemu z przyrzeczonych Rakowian w wierze, w której są różni od siebie, panować nie chcę... ani żadnemu onych potomków i poddanych, także ani sprawcom swoim...
Czytaj więcej

Dwie karty z dziejów krzyża w dawnej Polsce

Jerzy Juliusz Kolarzowski prawnik // diennikarz// nauczyciel ... dr hab. Jerzy J. Kolarzowski - profesor ndzw. Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach...
Ścisłe rozróżnienie  między alegorią, symbolem i ich materialnym desygnatem zawdzięczamy dopiero  drugiemu pokoleniu neokantystów z przełomy XIX i XX stulecia. Zwrot „symbol daje do myślenia”  ulubiony przez niektórych duchownych, występujący m. in. w  pisarstwie ks. J. Tischnera, jest  zdobyczą zupełnie świeżej daty.  Pochodzi od  dwudziestowiecznych filozofów zajmujących się  symbolizmem w dziejach sztuki człowieka...
Czytaj więcej

To, co polityczne i to, co narodowe w historii

Jerzy Juliusz Kolarzowski prawnik // diennikarz// nauczyciel ... dr hab. Jerzy J. Kolarzowski - profesor ndzw. Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach...
W obecnie obowiązującej konstytucji RP znalazł się artykuł 90, ust.1. Wzbudził kontrowersje w części środowisk politycznych Polski. Stanowi on, co następuje: „Rzeczypospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.”Pozostałe ustępy tego artykułu Ustawy Zasadniczej informują o trybie ratyfikacji...
Czytaj więcej

Wzmocnić samorządność

Janusz Majcherek nauczyciel akademicki Profesor nadzwyczajny: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny;...
Oskarżenia o sfałszowanie jesiennych wyborów samorządowych są sukcesywnie podważane orzeczeniami sądów, oddalających przeważnie powyborcze skargi. Pozostaje jednak do rozwiązania na przyszłość problem nikłej frekwencji i wysokiego odsetka głosów nieważnych. Jedną z prawdopodobnych ich przyczyn jest wykazywana w badaniach nikła orientacja Polaków co do istoty i sposobu funkcjonowania instytucji samorządowych, zwłaszcza wojewódzkich....
Czytaj więcej

Polska ma politykę historyczną zamiast normalnej historii

Piotr Napierała historyk Absolwent historii: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Autor rozprawy doktorskiej „Kraj wolności”...
Historycy, i to bynajmniej ni tylko ci z IPN zachowują się jak żołnierze, którzy walczą o jakąś naszą prawdę inną od prawdy innych narodów.https://www.youtube.com/watch?v=HoXd3BJQJOcPolski konserwatyzm konserwuje poczucie oblężenia przez silniejsze lub bardziej przebojowe państwa, i podkreśla każde beknięcie o polskich obozach czy polskim antysemityzmie, czy innym kołtuństwie, i podnosi je do rangi ataku na polskość przez wielkie...
Czytaj więcej