Przestrzeń znana zorganizowana była wokół miejsca uznawanego za najbezpieczniejsze, gdzie koncentrowało się życie rodziny i całej społeczności, wokół domu lub sakralnego środka świata, gdzie najczęściej budowano kościół, kapliczkę. Otóż im dalej było od sfery znanej, zamieszkałej przez ludzi, tym bardziej przestrzeń stawała się złowrogą, nacechowaną dużym zagęszczeniem bytów o charakterze demonicznym. Dlatego w lasach...