OtokoClub - Lista tematów

Tag Sądownictwo - Lista Publikacji:

Artykuły:

Zaprzepaszczona szansa

Łukasz Łukowski prawnik Doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Interdyscyplinarnego Centrum...
Trzej orzekający sędziowie Trybunału: Julia Przyłębska, Piotr Pszczółkowski i Zbigniew Jędrzejewski postanowili zażądać od Prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego przestrzegania Konstytucji. W tym celu odstąpili od orzekania w sprawie konstytucyjności przepisów o wyborze Prezesa i Wiceprezesa TK. Trybunał uznał przepisy za zgodne z Konstytucją RP. Wiele osób świata prawniczego, m.in. były sędzia Adam Tomczyński, wyraziło nadzieję,...
Czytaj więcej

Geneza kryzysu konstytucyjnego cz. 2

Łukasz Łukowski prawnik Doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Interdyscyplinarnego Centrum...
„Rząd uznał mnie za rebelianta, zdrajcę, człowieka pozbawionego honoru i sterowanego przez Zachód” – te słowa wypowiedział Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński 28 maja br. kiedy to Uniwersytet w Osnabruck przyznał mu tytuł doktora honoris causa. Władze uczelni zaś rozpływały się w komplementach z jakim to wspaniałym prawnikiem mają do czynienia i jak wspaniałą sprawą jest, że takie osoby jak prof. Rzepliński...
Czytaj więcej

Geneza kryzysu konstytucyjnego. Cz. 1

Łukasz Łukowski prawnik Doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Interdyscyplinarnego Centrum...
Ustawa zasadnicza istotnie została naruszona, niemniej przede wszystkim doszło tu do złamania norm, które nie obowiązują w prawie pisanym, a mimo to mają bardzo istotne znaczenie dla funkcjonowania całego Państwa. Chodzi o tzw. zwyczaj konstytucyjny, czyli – zgodnie z definicją prof. Dariusza Góreckiego – praktykę powtarzającego się zachowania w dziedzinie stosunków związanych z zagadnieniami konstytucyjnymi o trwałym charakterze.Każdy...
Czytaj więcej

Rozmowa z prof. Ryszardem Piotrowskim o Trybunale Konstytucyjnym

Redakcja: Jak uzdrowić sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego?Prof. Ryszard Piotrowski: Moim zdaniem Trybunał Konstytucyjny jest podstawą demokracji, którą ustanowiono w obowiązującej konstytucji. Demokracja ta zakłada, że władza większości jest ograniczona przez prawa człowieka. Owe ograniczenia zostały zapisane w konstytucji co do zasady, a Trybunałowi Konstytucyjnemu powierzono zadanie ich strzeżenia.Trybunał wywiązywał...
Czytaj więcej

Polskie bezprawie - sprawa Polańskiego

Piotr Napierała historyk Absolwent historii: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Autor rozprawy doktorskiej „Kraj wolności”...
PS.He was released from prison after serving 42 days and was told he would be put on probation. When he learned that the judge planned to renege on that promise, he fled to Paris before sentencing. He publicly offered his apology to Geimer telling her he regretted the episode. Polański był więc w więzieniu tylko 42 dni. To jednak operetka. De facto nie odbył kary tylko przeżył 40 lat ekscytującej przygody męczennika. Powinien być zgodnie...
Czytaj więcej

Wątki: