Prof. Bogusław Czarny wykładający w Katedrze Ekonomii SGH w swoim studium z 2004 r. dla wykładowców pt. "WIBID, WIBOR, REVERSE REPO, OUTRIGHT SALE..., CZYLI JAK TO SIĘ ROBI NA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ" zadaje pytanie "Po co NBP przeprowadza te dziwne operacje?" przede wszystkim mając na myśli ustalanie stóp procentowych.I odpowiada sobie i nauczycielom: "Celem jest hamowanie inflacji i zmniejszanie powodowanych przez inflację szkód (zahamowanie...