OtokoClub - Lista tematów

Tag Ekspertyza - Lista Publikacji:

Artykuły:

Polityka wcale nie jest sztuką tego, co możliwe

Jerzy Paweł Gieorgica analityk polityki W swojej działalności naukowo-dydaktycznej J. Paweł Gieorgica od 40 lat prowadzi krajowe i międzynarodowe...
Powszechnie stosowany w krajach cywilizowanych wskaźnik UNICEF, określający poziom ubóstwa dzieci, przedstawia odsetek najmłodszych obywateli żyjących poniżej przyjętej granicy przyzwoitości. Obliczany jest on na podstawie kryterium odnoszącego się do poziomu 60 procent mediany dochodu (przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników interweniujących) w określonym punkcie czasowego pomiaru.  Z rankingu obejmującego 41 najbardziej...
Czytaj więcej

Wpisy:

Problem ekspertów

Jerzy Jestal socjolog Z zawodu socjolog i nauczyciel akademicki, z pasji politolog. Przedmiotem moich naukowych dociekań są...
Kilkanaście dni temu amerykański socjolog Jay Livingston na swoim blogu przypomniał słynne badania S. Festingera z początku lat 60. nad zachowaniem członków apokaliptycznej sekty. Tytuł książki „The Prophecy fail” wyjaśnia co było istotą tych badań: badacze chcieli się dowiedzieć, co się stanie członkami sekty, gdy proroctwo które było podstawą ich wiary się nie wypełni? Czy ten oczywisty dowód fałszu ich religii wywoła...
Czytaj więcej

Wątki: