OtokoClub - Lista tematów

Tag Globalizacja - Lista Publikacji:

Artykuły:

Edukacja wobec wartości życia politycznego - wybrane problemy

Jerzy Juliusz Kolarzowski prawnik // diennikarz// nauczyciel ... dr hab. Jerzy J. Kolarzowski - profesor ndzw. Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach...
Zamach na World Trade Center i wszystkie jego polityczne następstwa, wywołał w krajach starego kontynentu dyskusję o miejscu Europy w zmieniającym się świecie podlegającym globalizacji. Problemu tego nie można rozwiązać bez ponownego określenia wszystkich zagadnień, które składają się na istotę europejskiej tożsamości. W naukach humanistycznych wszelka refleksja o tożsamości odwołuje się do konstrukcji porównujących ze sobą...
Czytaj więcej

John Gray: „Fałszywy świt. Urojenia globalnego kapitalizmu”

Piotr Napierała historyk Absolwent historii: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Autor rozprawy doktorskiej „Kraj wolności”...
John Gray, dawniej wyznawca idei libertariańskich Friedricha von Hayeka, i członek thatcherystowskich think-tanków, obecnie krytyk wolnego rynku (tzn. nie całego kapitalizmu, ale nieskrępowanego globalnego, rzekomo samoregulującego się rynku), napisał książkę, w której postuluje przywrócenie nadzoru państw nad rynkiem, oraz reinterpretuje historię, uznając wolny rynek nie za efekt naturalnej ewolucji ustrojowej, lecz za eksperyment...
Czytaj więcej

Czy Polska może być konkurencyjna?

Bogusław Roman Gulski Nauczyciel akademicki Specjalista w dziedzinach: konkurencyjność przedsiębiorstw, organizacja i ekonomika przedsiębiorstw,...
Mimo nominalnej przynależności do grupy krajów najlepiej rozwiniętych, wciąż nie sposób odeprzeć argumentów przemawiających za peryferyjnością polskiej gospodarki i jej usytuowania w światowej "drugiej lidze". Zrujnowany sektor przemysłowy, przestarzały model edukacji, przerośnięty aparat urzędniczy - to niektóre z wad, przedstawianych jako przeszkody dla konkurencyjności Polski na światowej arenie. Choć stopniowo przestajemy...
Czytaj więcej

Wpisy:

Droga do Polski Przedsiębiorczej!

Zakończony Projekt „Droga do Polski Przedsiębiorczej"  realizowany w latach 2009 - 2015 przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ukierunkowany był na rozwój nowoczesnych i proinnowacyjnych usług dla startupów. W ramach projektu stworzony został ogólnopolski ekosystem usług obejmujący sieć 50 inkubatorów przedsiębiorczości oraz 10 akceleratorów AIP Business Link.Podstawowym efektem projektu jest powstanie ponad kilku tysięcy...
Czytaj więcej

Mitologia nacjonalizmu: polemika z J. Grzybowskim

Jerzy Jestal socjolog Z zawodu socjolog i nauczyciel akademicki, z pasji politolog. Przedmiotem moich naukowych dociekań są...
Na początku chciałem wyrazić wdzięczność redakcji, że doprowadziła do publikacji tego tekstu i jego Autorowi, że zechciał się tutaj podzielić swoimi przemyśleniami. Nie dlatego żebym się zgadzał się tezami i przytoczonymi faktami, ale ponieważ sam od pewnego czasu nosiłem się zamiarem publikacji jakiegoś tekstu na temat nacjonalizmu, artykuł J. Grzybowskiego broniący nacjonalistycznej mitologii bardzo mnie zmotywował do zabrania...
Czytaj więcej

Wątki: