OtokoClub - Lista tematów

Tag Samorząd - Lista Publikacji:

Artykuły:

Praktyczne skutki uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego

Witold Modzelewski Jestem profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i prezesem Instytutu Studiów...
Oczywiście jest ona głównie oceniana z perspektywy politycznej i tu każdy ma prawo do własnej interpretacji. Pytanie, na które będę próbować odpowiadać, ma jednak charakter prawny; jaka maxima iuris sformułowania została (jeśli została) w tej uchwale? Można rozumieć ją w co najmniej dwojaki sposób: po pierwsze jako nakaz powstrzymania się od orzekania przez wszystkich bez wyjątku sędziów powołanych przez Prezydenta RP na wniosek...
Czytaj więcej

Wzmocnić samorządność

Janusz Majcherek nauczyciel akademicki Profesor nadzwyczajny: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny;...
Oskarżenia o sfałszowanie jesiennych wyborów samorządowych są sukcesywnie podważane orzeczeniami sądów, oddalających przeważnie powyborcze skargi. Pozostaje jednak do rozwiązania na przyszłość problem nikłej frekwencji i wysokiego odsetka głosów nieważnych. Jedną z prawdopodobnych ich przyczyn jest wykazywana w badaniach nikła orientacja Polaków co do istoty i sposobu funkcjonowania instytucji samorządowych, zwłaszcza wojewódzkich....
Czytaj więcej

Kiedy zniknie podatek od posiadania psa?

Agnieszka Iga Bem nauczyciel akademicki Adiunkt Instytutu Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Obligatoryjny podatek od posiadania psa, od 1 stycznia 2008 roku, został zastąpiony fakultatywną opłatą od posiadania psa. Zapewne z punktu widzenia osób płacących opłatę, różnica ta nie jest istotna, jest z formalno-prawnego punktu widzenia zmiana jest znacząca. Przede wszystkim, dzięki tym zmianom, gminy otrzymały możliwość zrezygnowania z pobierania opłaty (pobór podatku był obligatoryjny). I w istocie wiele gmin, m.in. Warszawa...
Czytaj więcej

Wpisy:

Przedsiębiorcy na start

Dariusz Kalinowski przedsiębiorca Przedsiębiorca, członek zarządu Powiatowego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie.
Właściciele firm, a zwłaszcza ci odnoszący sukces ekonomiczny, nie chcą angażować się w działania samorządowe i polityczne. Różne są tego przyczyny. Pierwszą podnoszoną kwestią jest brak czasu i z pewnością jest to prawda. Są też, moim zdaniem, inne powody głębiej skrywane, ale dużo ważniejsze. Już na samym początku mamy do czynienia z sytuacją niekomfortową, kiedy to trzeba poddać się ocenie wyborców w głosowaniu....
Czytaj więcej

Wywiady:

Wątki: