Moim zdaniem, kwestia wspomnianej unifikacji (a więc również zmniejszenia ilości) stanowi ciekawszy, acz trochę zapomniany temat, który wiele lat temu rozpalał emocje przedstawicieli obydwu korporacji. Chciałbym również zastrzec, że celem niniejszego artykułu nie jest historyczne przedstawienie dyskusji w przedmiotowej sprawie, ani szczegółowe omówienie zakresu działania, czy obowiązków przedstawicieli obydwu zawodów, tylko krótka...