OtokoClub - Lista tematów

Tag Chrześcijaństwo - Lista Publikacji:

Artykuły:

Postawy wobec religii w sytuacjach istotnych przemian społeczno-politycznych – propozycja klasyfikacji dyskursów. Cz. I

Jerzy Juliusz Kolarzowski prawnik // diennikarz// nauczyciel ... dr hab. Jerzy J. Kolarzowski - profesor ndzw. Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach...
Dyskurs wśród wielości konkurujących teorii - Krytyczna Analiza DyskursuTrzy zasadnicze obszary uzewnętrzniania się dyskursu to językoznawstwo, teoria literatury i filozofia. Dla językoznawcy w najbardziej podstawowym sensie rozumienia pojęcia dyskurs występuje, gdy mówiący „aktorzy” nie rezygnują ze swej podmiotowości a wręcz ją zaznaczają i wypowiadają się w pierwszej lub drugiej osobie. Tak wąskie rozumienie słowa dyskurs warto...
Czytaj więcej

Postawy wobec religii w sytuacjach istotnych przemian społeczno-politycznych – propozycja klasyfikacji dyskursów. Cz. II

Jerzy Juliusz Kolarzowski prawnik // diennikarz// nauczyciel ... dr hab. Jerzy J. Kolarzowski - profesor ndzw. Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach...
Charakterystyka typów narracjiWypowiedzi/narracje fanatyczne - to takie, które nakazują posłuszeństwo oraz szerzą nieufność do innych, do ich tożsamości, postaw, prawdziwości przekonań. Przekazując świadectwo przynależności odwołują się do aktu zawierzenia, który jednak może być traktowany instrumentalnie. Istotne dla tego typu wypowiedzi są uzgodnienia przynależności: „Kto z nami” a „kto jest przeciwko”. Tego rodzaju...
Czytaj więcej

Postawy wobec religii w sytuacjach istotnych przemian społeczno-politycznych – propozycja klasyfikacji dyskursów. Cz. III

Jerzy Juliusz Kolarzowski prawnik // diennikarz// nauczyciel ... dr hab. Jerzy J. Kolarzowski - profesor ndzw. Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach...
Charakterystyka typów narracjiWiele teorii naukowych i niektóre teorie społeczne po wielokroć, słusznie bądź nie, z korzyścią lub stratą posługiwało się cechami gnozy a więc i elementami narracji gnostycznej. Od treści gnostycznych bliżej jest do koncepcji naukowych w tym również do nauk empirycznych (1), niż ze strony filozofii. Filozofia uwikłana między doraźność a jej przekroczenie, często w konflikcie z praktyką, wielopoziomowa,...
Czytaj więcej

Halloween a kościelny monopol świąteczny

Piotr Napierała historyk Absolwent historii: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Autor rozprawy doktorskiej „Kraj wolności”...
Zabawna jest ta kościelna i katolicka alergia na Halloween. Oczywiście jest w KrK nurt skrajny, który zwalcza też jogę, tai-chi, Harry Pottera itd. Ale przeciw Halloween wyrusza często cały corpus catholicorum.Dlaczego?Przecież z obiektywnego punktu widzenia to raczej buddyzm i hinduizm są przeciwnikami Kościoła katolickiego, prawda? Stare celtyckie święto rzadko zresztą traktowane filozoficznie, a prawie zawsze jako wyłącznie zabawna...
Czytaj więcej

Paul Berman: "Terror i liberalizm" - recenzja

Piotr Napierała historyk Absolwent historii: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Autor rozprawy doktorskiej „Kraj wolności”...
Polecam kolejną już książkę mojego ulubionego z amerykańskich autorów politycznych Paula Bermana, Nowojorczyka z krwi i kości, mianowicie: Terror and liberalism napisaną w gorącym roku 2004. Dostępna jest także w języku polskim (tłum. Janusz Margański Prószyński i S-ka W-wa 2007).Berman uważa, że interwencje w Afganistanie i Iraku były słuszne, że wydostanie 45 milionów ludzi z totalitarnego łagru było warte działań, lecz...
Czytaj więcej

Wpisy:

W krainie polskich „bezbożników”

Rozmawiam z autorką o tym, jak być ateistą w katolickim kraju oraz laickim wychowaniu we Francji i jego wpływie na społeczeństwo. Pisarka z pogranicza dwóch światów tłumaczy mi swoje rozumienie wiary. Próbuje też odpowiedzieć na nurtujące polskie społeczeństwo pytania o in vitro, czy aborcję. Objaśnia, dlaczego ateiści spotykają się często z niezrozumieniem lub wręcz odrzuceniem.Sylwia Cegieła: Kim jest Agnieszka Abemonti-Świrniak?Agnieszka...
Czytaj więcej

Atrybuty Wielkiej Soboty

Anita Kucharska Właściciel Kreatywna, twórcza a zarazem analityczna i pragmatyczna.
Symbolika wody w dniu Wielkiej Soboty jest oczywistą, ponieważ funkcjonuje ona w świadomości jako „oczyszczenie”. Z religijnego punktu widzenia śmierć Jezusa na krzyżu, dała nam oczyszczenie, obmycie z grzechów oraz nadzieję na nasze zmartwychwstanie i nowe życie.Kolejnym ważnym elementem dnia Wielkiej Soboty należącej do Triduum Paschalnego jest ogień, który pali się, jako ognisko rozniecane z kolczastych krzewów, nawiązujących...
Czytaj więcej

Fenomen Jezusa z Nazaretu. Moje lektury, Nowy Testament, część 2.

Jerzy Jestal socjolog Z zawodu socjolog i nauczyciel akademicki, z pasji politolog. Przedmiotem moich naukowych dociekań są...
                                Fenomen Jezusa z Nazaretu Wstęp W poprzedniej części mojego tekstu na temat poszukiwań „historycznego Jezusa Chrystusa” przedstawiłem ogólna charakterystykę warunków społecznych w których żył i głosił ewangelię Jezus z Nazaretu.  Wysunąłem tezę, iż porażka i śmierć Jezusa była nieunikniona, ponieważ swoimi wystąpieniami naraził się prawie wszystkim poważnym elitom społecznym...
Czytaj więcej

Dlaczego Jezus z Nazaretu musiał umrzeć? Moje lektury, Nowy Testament, część 1.

Jerzy Jestal socjolog Z zawodu socjolog i nauczyciel akademicki, z pasji politolog. Przedmiotem moich naukowych dociekań są...
Czy zajmowanie się analizą Nowego Testamentu z innej perspektywy niż tylko teologiczna musi być koniecznie atakiem na religię? Otóż nie. Jestem przekonany, że próba dotarcia do „historycznego Jezusa”, czyli określenie tego w jakim naprawdę żył świecie i kim byli ludzie do których kierował swoje wezwania – może pozwolić na zrozumienie jego języka, może dać szansę na uniknięcie nieporozumień wynikających z różnic współczesnej...
Czytaj więcej

Cmentarz, jako element kultury

Anita Kucharska Właściciel Kreatywna, twórcza a zarazem analityczna i pragmatyczna.
Początkowo zmarłych chowano w absydzie obok grobów męczenników. Innym upragnionym miejscem pochówku była kwatera znajdująca się najbliżej ołtarza. Kolejnym uprzywilejowanym miejscem pochówków był plac (westybul) pod rynną dachową, którego atrakcyjność była umotywowana tym, że woda deszczowa spływająca z dachu Kościoła, mająca moc świętą ostatecznie rozlewana była nad miejscem spoczynku zmarłego, tym samym niejako uświęcając...
Czytaj więcej

Wywiady:

Wątki: