OtokoClub - Lista tematów

Tag TK - Lista Publikacji:

Artykuły:

Wyrok Trybunał Konstytucyjnego z 20 kwietnia 2017 roku w sprawie środków zaskarżenia

Łukasz Łukowski prawnik Doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Interdyscyplinarnego Centrum...
Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył dwa analogiczne przepisy z ustawy o referendum ogólnokrajowym i z ustawy o referendum lokalnym - odpowiednio artykuł 44 ustęp 3 i artykuł 35 ustęp 3.Art. 44 ustęp 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym stanowi, że keżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie w rozumieniu prawa prasowego, materiały dotyczące referendum, a w szczególności plakaty, ulotki, hasła i wypowiedzi lub inne formy prowadzonej...
Czytaj więcej

Zaprzepaszczona szansa

Łukasz Łukowski prawnik Doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Interdyscyplinarnego Centrum...
Trzej orzekający sędziowie Trybunału: Julia Przyłębska, Piotr Pszczółkowski i Zbigniew Jędrzejewski postanowili zażądać od Prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego przestrzegania Konstytucji. W tym celu odstąpili od orzekania w sprawie konstytucyjności przepisów o wyborze Prezesa i Wiceprezesa TK. Trybunał uznał przepisy za zgodne z Konstytucją RP. Wiele osób świata prawniczego, m.in. były sędzia Adam Tomczyński, wyraziło nadzieję,...
Czytaj więcej

Geneza kryzysu konstytucyjnego cz. 2

Łukasz Łukowski prawnik Doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Interdyscyplinarnego Centrum...
„Rząd uznał mnie za rebelianta, zdrajcę, człowieka pozbawionego honoru i sterowanego przez Zachód” – te słowa wypowiedział Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński 28 maja br. kiedy to Uniwersytet w Osnabruck przyznał mu tytuł doktora honoris causa. Władze uczelni zaś rozpływały się w komplementach z jakim to wspaniałym prawnikiem mają do czynienia i jak wspaniałą sprawą jest, że takie osoby jak prof. Rzepliński...
Czytaj więcej

Geneza kryzysu konstytucyjnego. Cz. 1

Łukasz Łukowski prawnik Doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Interdyscyplinarnego Centrum...
Ustawa zasadnicza istotnie została naruszona, niemniej przede wszystkim doszło tu do złamania norm, które nie obowiązują w prawie pisanym, a mimo to mają bardzo istotne znaczenie dla funkcjonowania całego Państwa. Chodzi o tzw. zwyczaj konstytucyjny, czyli – zgodnie z definicją prof. Dariusza Góreckiego – praktykę powtarzającego się zachowania w dziedzinie stosunków związanych z zagadnieniami konstytucyjnymi o trwałym charakterze.Każdy...
Czytaj więcej

Kredyt hipoteczny w walucie zagranicznej. Uwagi na marginesie o frankowiczach

Robert Jastrzębski Dr hab. profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem autorem ponad...
W szczególności zwracam uwagę na dewaluację dolara amerykańskiego w 1933 r., kiedy to państwo polskie wydało tzw. dekret walutowy (dolarowy), który normował spłatę należności pieniężnych, wyrażonych przede wszystkim w dolarze amerykańskim.Współcześnie ma miejsce sytuacja podobna, przy czym dotyczy ona głównie tzw. kredytów frankowych oraz związana jest z aprecjacją waluty szwajcarskiej. Konsekwencją tego jest wzrost zadłużenia...
Czytaj więcej

Wpisy:

Kwota wolna w PIT. Trybunał Konstytucyjny o sprawiedliwości społecznej

Marek Żeliński ekonomistwa Ekonomista z wykształcenia. Bankowiec z zawodu.
Rok temu Trybunał Konstytucyjny, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, swoim orzeczeniem z października 2015 r. wymusił podwyższenie kwoty wolnej od podatku PIT. Nie ukrywam, że miałem i mam mieszane emocje odnośnie decyzji TK, a szczególnie jej uzasadnienia. Stad chęć podzielenia się kilkoma refleksami. Nie ma co ukrywać, że być może mamy do czynienia z nową jakością w obszarze polityki społecznej i redystrybucji dochodu. Organ...
Czytaj więcej