Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył dwa analogiczne przepisy z ustawy o referendum ogólnokrajowym i z ustawy o referendum lokalnym - odpowiednio artykuł 44 ustęp 3 i artykuł 35 ustęp 3.Art. 44 ustęp 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym stanowi, że keżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie w rozumieniu prawa prasowego, materiały dotyczące referendum, a w szczególności plakaty, ulotki, hasła i wypowiedzi lub inne formy prowadzonej...