OtokoClub - Lista tematów

Tag Język - Lista Publikacji:

Artykuły:

Domniemanie presupozycyjne cz. 2

Jerzy Juliusz Kolarzowski prawnik // diennikarz// nauczyciel ... dr hab. Jerzy J. Kolarzowski - profesor ndzw. Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach...
Presupozycyjne zmiany czasu Zmiana czasu jest słabą presupozycją, której istota polega na potwierdzeniu dowolnej informacji i stworzeniu kontekstu, który w imię porozumienia domaga się uściślenia jej zakresu. W presupozycji z następstwem czasu proponujemy ograniczony wybór, w presupozycji ze zmianą czasu stawiamy słuchacza wobec konieczności uściślenia mało precyzyjnej wypowiedzi, żeby mógł zrozumieć intencje mówiącego. Zdania...
Czytaj więcej

Domniemanie presupozycyjne cz. 1

Jerzy Juliusz Kolarzowski prawnik // diennikarz// nauczyciel ... dr hab. Jerzy J. Kolarzowski - profesor ndzw. Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach...
Ustalenia teoretycznePresupozycje – domniemania presupozycyjneW historii filozofii presupozycjami zaczęto zajmować się wraz z wprowadzeniem przez Edmunda Burke`a, angielskiego myśliciela końca XVIII stulecia, kategorii przed-rozumienia. Do pojęć tych nawiązali fenomenologowie, zwłaszcza Alfred Schütz - współtwórca interakcjonizmu symbolicznego (1). Niemniej filozoficzna kategoria przed-rozumienia i przed-sądu w każdym z naturalnych...
Czytaj więcej

Kognitywistyka i samoistna inteligencja języka

Jerzy Juliusz Kolarzowski prawnik // diennikarz// nauczyciel ... dr hab. Jerzy J. Kolarzowski - profesor ndzw. Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach...
  Czy te wpływy mogą mieć znaczenie dla tradycyjnej filozofii? Mogą – i to dla jej bardzo istotnej gałęzi, jaką jest ontologia. Wraz z wygasaniem kartezjanizmu we współczesnej filozofii należy odejść od statycznych koncepcji ontologii na rzecz ontologii dynamicznych. Jak do tej pory filozofia procesu pozostawała osamotniona. To, co pozostało z okresu dominacji fenomenologii, czyli psychologia wraz z filozofią języka późnego Wittgensteina...
Czytaj więcej

Językowe oznaki kryzysu wiary

Jerzy Kopania nauczyciel akademicki Jerzy Marian Kopania, profesor zwyczajny Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie;...
Ewangelia według św. Jana zaczyna się zdaniem: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”. To, co tłumaczymy na język polski jako Słowo, w oryginale greckim brzmi Logos. Jednak grecki termin logos miał znacznie bardziej bogaty sens – rozumiany był przez filozofów także jako myśl, wiedza, rozum przenikający wszechświat. Gdy św. Jan powiada, że na początku był Logos, chce przez to wyrazić, że na...
Czytaj więcej

Wpisy:

Sensy ukryte w pieśniach ludowych

Anita Kucharska Właściciel Kreatywna, twórcza a zarazem analityczna i pragmatyczna.
1. Po co się pijacy do nieba ciśniecie?Ref. Tam gorzałki nie ma, co pijać będziecie?        Tam gorzałki nie ma, co pijać będziecie? 2. Jak pije to pije, jak kradne to kradneJak kocham dziewczynę? Ref. To ładne        To ładne, kocham 3. Kochaj mnie kochaj     Kiedyś mnie rozpoczął Ref. Nie daj opłakiwać moim siwym oczom        Nie daj opłakiwać moim siwym oczom 4. Podobały mi się u Marysi cysie Ref. Żeby...
Czytaj więcej

Jak zagaić i rozpocząć rozmowę?

Janusz Kalinowski Handlowiec, Mentor, Trener Zawodowo zajmuje się marketingiem. Pracuje w tej branży ponad 25 lat. Rozwijam też e-biznes. Praca...
Umiejętność kontaktowania ma kluczowe znaczenie w biznesie i we wszelkiego rodzaju współpracy.Trudno sobie wyobrazić robienie interesów ze samym sobą. Potrzebni są ludzie, kontrahenci czy też partnerzy. Sukces wielu biznesmenów czy przedstawicieli tzw. wolnych zawodów uzależniony jest od umiejętności nawiązywania nowych kontaktów. Partnerstwo ma ogromne znaczenie dla nas w życiu osobistym. Musimy zapoznawać ludzi. Musimy się z...
Czytaj więcej

Wątki: