Jako badacz-eksperymentalista, jestem przyzwyczajony – i przekonany – do opisu oraz pojmowania świata w sposób oparty na obserwacjach empirycznych i logicznym rozumowaniu. Rzecz jasna, współczesna nauka jedynie z rzadka opiera się na bezpośrednich obserwacjach zmysłowych: stopień zaawansowania i szczegółowości badań zazwyczaj wymaga posługiwania się złożoną aparaturą i metodami analizy danych. Co więcej, przytłaczająca większość...