Co mam na myśli?W świetle prawa podatkowego praca przedsiębiorców jest bezwartościowa i nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.Art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350, tekst jednolity) mówi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów „wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej...