Zawsze trudno zabiera się głos na tematy o tyle aktualne i ważne, co skomplikowane. To bowiem, co wymaga rzetelnych badań socjologicznych i społecznych, głębokiego namysłu i refleksji, jednocześnie domaga się szybkiej analizy i komentarza. Tak też odczytuję prośbę środowiska tworzącego portal internetowy „OtokoClub.pl” o opinię na temat współczesnych nacjonalistycznych tendencji dostrzeganych w Europie XXI wieku.Rzeczywiście...