Na wschód od Polski tylko rosyjscy konserwatyści końca XIX wieku widzieli wyłącznie „jedną i niepodzielną” Rosję. Nawet gdy leżące tam narody i kraje wchodziły przez długie wieki w skład jednego państwa, w tym przede wszystkim w latach 1918–1990, nie sposób interesów owych państw i narodów utożsamiać z tym, co jest zgodne z „interesem Rosji”. Wiążąc się zwłaszcza z sowieckim państwem, bynajmniej nie działaliśmy...